Dylatometr optyczny L74 Optical (DIL Dilatometr)

Optyczny dylatometr badawczy - rodzina Optical Dilatometer CTE

Optyczny dylatometr badawczy - rodzina Optical Dilatometer CTE

Optyczny Dylatometr L74 zaostął opracowany, aby spełnić wymagania w przemysle szklarskim, ceramicznym, metalowym i energetyce Wysokiej klasy kamera CCD umożliwia wizualizację zmian próbki, które zachodzą pod wpływem temperatury, jako pojedyncze klatki lub sekwencje wideo. Istotną zaleta tej metody jest fakt, że próbka nie jest w jakikolwiek sposób obciążona. Dla próbek miękkich materiałów lub ciał stałych topiących się podczas eksperymentu, ma to tę zaletę, że wynik pomiaru nie jest obarczony błędem, zwiazanym z naciskiem na mięknącą próbkę materiału.

Oprogramowanie LINSEIS Evaluation Software jest wynikiem wielu prac badawczych i optymalizacji eksperymentów. Unikalna pozioma konstrukcja umożliwia szereg wymagających zastosowań. Specjalny adapter ciało stałe-ciecz pozwala na pomiary ciał stałych, cieczy i przemian ciało stałe-ciecz. Są również dostępne specjalne uchwyty do badania twardych folii, które pozwalają ustrzec się błędów, związanych z oddziaływaniem sił popychacza, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych rozwiązań.

 

Features

• Pomiar bezkontaktowy

• Wysokiej klasy kamera CCD

• Mikroskop z funkcją ogrzewania próbki

• Optyczny fleksometr

• Metoda naniesionej kropli (sessile drop method)

• Metoda pomiaru kata zwilżania (contact angle)

• Pomiar rozszerzalności ciało stałe –ciecz (adapter opcjonalny)

 

Zakres temperatur roboczych:-100°C do 500°C
RT do 500/1000/1500/1700°C
System pomiarowy:Optyczny, bezkontaktowy
Dokładność:do 1 µm  
Atmosphere:redukująca, utleniająca, obojętna lub próznia
Połączenie z PC:USB

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

• Mikroskopia topliwości popiołu
• Obserwacja i analiza procesu spiekania
• Wyzanczenia kąta zwilżania
• Mikrooskopia wysokotemperaturowa w wybranej atomsferze 
 
Dylatometer:

Wysokotemperaturowa mikroskopia:

 Mikroskopowe badania topliwości popiołu:

Linseis L74 Optical Dilatometer

Linseis L74 / Optical Application: Glaze