Dylatometr L75 PT Quattro (DIL Dylatometer)

Dylatometr do równoczesnego oznaczania 4 próbek – rodzina dylatometrów badaczych

DIL L75 PT Quattro Dilatometer Dilatometry

Dylatometr LINSEIS L75 PT Quattro jest unikalnym aparatem, który został zaprojektowany z myślą o Klientach, którzy pracują z dużą ilośćią próbek. Dylatometr umożliwia równoczesny pomiar 4 próbek jednoczesnie lub 3 próbek i standardu referencyjnego. To oznacza, że wydajność dylatometetru Quattro jest trzykrotnie wyższa, niż standardowego dylatometru. Standardowy dylatometr mierzy zmiany długości tylko jednej próbki.

Inną zaleta konstrukcji dylatometru Quattro jest system automatycznego podnoszenia pieca. Piec jest automatycznie podnoszony po zakończeniu pomiaru. Umożliwia to użytkownikowi umieszczać nowe próbki w czasie, kiedy piec się wychładza i korzystać z drugiego lub trzeciego pieca, co jeszcze bardziej zwiększa wydajnośc pracy analitycznej.

Dylatometr Quattro automatycznie ustawia zero dla 4 próbek. The Quattro Dilatometer uses a unique amplifier with automatic zero setting for all four samples. Furthermore there is a “manual push rod speed release” for each sample. Wszystkie  4 próbki moga być łatwo umieszczone i usunięte z aparatu, co przekłada się na wysoka jakość i szybkość  pomiarów. Jesteśmy dumni, ze jedynie LINSEIS, jako jedyny producent na świecie, może zaproponować takie specjalistyczne narzędzie pomiarowe do analizy termicznej.

 

Ilość próbek: 4
Zakres temperatur roboczych: -180°C do 500/700/1000°C
RT do 1000/1400/1600/1750/2000/2400/2800°C 
Szybkość ogrzewania/chłodzenia*: 0.01 K/min ... 50 K/min (w zależnosci od rodz. pieca)
Uchwyt: fused silica
  Al2O3 <1750°C
Długość próbki: max. 50 mm
Średnica próbki: max. 7 mm
Zakres pomiarowy: 500/5000 µm
Rozdzielczość: 1.25 nm
Atmosfera: inert, oxidizing, red., vac., static/dynamic
Elektronika: Integrated
Połączenie z PC: USB

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje dylatometru:

• Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

• Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

• Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenia próbki lub krzywych rozszerzalności

• Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

• Rate Controlled Sintering (RCS) 

• Kontrola procesu spiekania

• Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

• Możliwość wprowadzania poprawek

• Automatyczne zerowanie

Materiały

Polimery, ceramika, szkło, materiały budowlane, metale i ich stopy, związki nieorganiczne

 Zastosowania przemysłowe 

Przemysł ceramiczny, wytwarzanie materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami oraz w przemyśle elektronicznym. 

 Szklane materiały ceramiczne

Metody dylatometryczne są znakomitym narzędziem do pomiaru współczynniki rozszerzalności cieplnej (CTE) i temperatury mięknięcia materiałów ceramicznych i szkła. Oprócz oznaczenia rozszerzalności bezwzględnej i względnej oraz współczynnika rozszerzalności cieplnej, można również wyznaczyć pierwszą pochodną funkcji rozszerzalności bezwzględnej. W miejscu, gdzie funkcja pierwsza pochodnej przecina zero, można wyznaczyć maksimum współczynnika rozszerzalności cieplnej i temperaturę mięknięcia próbki. 

of the material.

Ceramics / Powder metallurgy

In production processes of high-tech ceramics a simulation of sinter processes is of high interest. When using the optional software package RCS (rate controlled sintering) it is possible to program controlled sintering with a dilatometer as per PALMOUR III theory. The following application is a sintering process of ZrO2. Here the final density of 100% is achieved. The initial heating rate decreases as the final density is reached.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

Moduły grzewcze i chłodzące:

• L75V 500LT od-180°C do +500°C

• L75V 700LT od -180°C do +700°C 

• L75V 1000LT od -180°C do +1000°C 

• L75V 1000 od RT do 1000°C

• L75V 1400 od RT do 1400°C

• L75V 1550 od RT do 1600°C

• L75V 1750 od RT do 1750°C 

• L75V 2000 od RT do 2000°C

• L75V 2400 od RT do 2400°C

• L75V 2800 od RT do 2800°C

Akcesoria:

• Różne rodzaje uchwytów do próbek (kształt/materiał)

• Suwmiarki do pomiarów on-line 

• System dostarczający i mieszający gazy (do 4 gazów)

• Urządzenia do przygotowywania próbki