Termograwimetr/termowaga TGA PT1600 (TGA Thermogravimetry / Thermal Balance)

Analizator termograwimetryczny wyższej klasy (TGA thermogravimetric analyzer)

TGA PT1600 Thermogravimetry

 Termowaga LINSEIS TGA PT1600, do zastosowań termo grawimetrycznych, to aparat ładowany od góry, ergonomiczny i przyjazdny użytkownikowi. Nawet dla próbek od 5g/25g,  jest tarowany elektronicznie. Specjalnie zaprojektowane piece pozwalają szybko ogrzać lub schłodzić próbkę  od 0.01 do 150°C/min, utrzymując precyzyjną kontrolę temperatury w całym zakresie pomiarowym. System może być opcjonalnie wyposażony w  sprzężony analizator analizator wydzielonego gazu (EGA – Evolved Gas Analyser). Aparat jest idealnym narzędziem do badania procesów rozkładu termicznego, stabilności termicznej i badania reakcji utleniania. Opcjonalny moduł DTA dostarcza dodatkowych informacji odnośnie endo- lub egzotermicznego przebiegu procesu reakcyjnego.  Moduł tego rodzaju może być użyty do kalibracji temperatury.

 

Model: TGA PT1600 TGA PT1600 HiRes
Zakres temperatur roboczych: -150 do 500/700/1000°C -150 do 500/700/1000°C 
  RT - 1000/1400/1600/ 1750/2000/2400°C RT - 1000/1400/1600/ 1650/1750/2000/2400°C
Masa próbki: 25g 5g
Rozdzielczość: 0.5 ug 0.1 ug
Próżnia: 10-2mbar 10-2mbar
Czujniki TG: Dostępne rózne wersje Dostępne rózne wersje
DTA Calc.: Tak Tak
Electronika: zintegrowana zintegrowana
Połączenie z PC:USB USB

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury termograwimetrycznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje termowagi

• Zmiana masy wyrażona w % i mg

• Kontrola procesu utraty masy

• Monitorowanie masy pozostałości

Wybór akcesoriów opcjonalnych:

• Oprogramowanie do wyznaczenia obliczonego sygnału DTA

• Wybór opcjonalnych pomp próżniowych i turbomolekularnych

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszającego gazy 

• Szeroka gama tygli (złoto, srebro, platyna, szkło kwarcowe, tlenek glinu, aluminium, stal nierdzewna
   przeznaczona do zastosowań wysokociśnieniowych, etc.)

• Opcjonalny moduł analizy gazów (EGA)