THB - Aparat do pomiaru właściwości cieplnym metodą Transient Hot Bridge - Thermal Conductivity Meter

Aparat do pomiaru właściwości cieplnej metoda Transient Hot Bridge - Thermal Conductivity Meter

Aparat LINSEIS THB Transient Hot Bridge umożliwia pomiary przewodnictwa cieplnego i współczynnika wyrównania temperatur i ciepła właściwego dla próbek materiałów różnych kształtów. Aparat, w ciągu kilku minut, równocześnie dostarcza wyskokiej jakości danych (λ,α, Cp), bez względu na to, czy próbka jest ciałem stałym, pastą, proszkiem, żelam lub cieczą. Przygotowanie próbek jest wyjatkowo łatwe – wystarczą dwie płaskie powierzchnie próbki. Pomiar odbywa się na zasadzie bezpośredniej, nie wymaga kalibracji, zakres niepewności jest lepszy niż pomiaru konwencjonalnego lub LFA.

Dostępne sa różne czujniki, do zastosowań laboratoryjnych i terenowych, łatwe do wymiany. Aparat THB pracuje w pełni automatycznie, oprogramowanie ustala optymalne parametry procesu badawczego, przyspieszając pomiar i zmniejszając potencjalny błąd pomiaru.

 

Zalety aparatu THB:

• Najwyższa dokładność

• Pomiar absolutny (bez kalibracji, bez próbki referencyjnej)

• Szybkie cykle badawcze

• Badanie niedestrukcyjne

• Szeroki zakres pomiarowy

• Szeroki zakres temperatur pomiaru

• Łatwa obsługa aparatu (bez konieczności przeprowadzania szczegółowego szkolenia)

• Łatwe przygotowanie próbki

• Szerokie zastosowanie (próbki stałe, ciecze, pasty, proszki)

• Ciśnienie nie ma wpływu na pracę czujnika 

• Łatwy pomiar dla substancji porowatych i przezroczystych

 

Model:THB 1THB 100/500/1000
Zakresy pomiarowe
Zakres pomiarów λ :0.01 do 1 W/(mK) 0.01 do 100/500/1000 (1800) W/(mK) 
Zakres pomiarów α:0.05 do 10 mm2/s 0.05 do 10 mm2/s
Zakres pomiarów Cp: 100 do 5000 kJ/(m3 K) 100 do 5000 kJ/(m3 K)
Niepewnośc pomiaru:
Zakres pomiarów λ : lepsza niż  2 % lepsza niż  2 % 
Zakres pomiarów α:lepsza niż  5 % lepsza niż  5 % 
Zakres pomiarów Cp: lepsza niż  5 % lepsza niż  5 % 
Czas trwania pomiaru:
Próbki stałe:1 do 10 min 1 do 10 min
Ciecze:1 do 120 s 1 do 120 s
Temperatura pomiaru
Zakres pracy czujnika:–150 °C do 200 °C –150 °C do 200 °C lub -150 do 700°C  
Sensor:sensor pokryty poliamidem sensor pokryty poliamidem lub ceramiczny
Wielkość próbki
Najmniejsze wymiary próbki:40 x 20 x 3 mm 3 x 3 x 3 mm  
Maksymalne wymiary próbki:nieograniczonenieograniczone
Konsytstencja próbki:Stała, ciekła, żel, proszek, granulatStała, ciekła, żel, proszek, granulat
Temperatura próbki*: -150 do 200 °C  -150 do 700 °C 

 * Opcjonalna komora klimatyczna

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy analizatora THB. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

  • Kontrola prowadzonego eksperymentu

   • Porównywanie do 32 krzywych

    • Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

     • Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

      • Wysyłanie danych do MS Excel

       • Powiększanie wykresów

        • Funkcja „cofnij“

         • Możliwość wygładzania wykresów

          Materiały

          Polimery, związki organiczne, metale i stopy metaliczne

          Zastosowania przemysłowe

          Przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, energetyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny, elektroniczny. 

           

          Badania polimerów domieszkowanych ceramiką.

          Diagram pokazuje typowy pomiar dla polimeru domieszkowanego ceramicznym wypełnieniem. Wszystkie 3 parametry cieplne: przewodnictwo cieplne i współczynnik wyrównania temperatur i ciepło właściwe zostały obliczone i zastawione razem. Dodatkowo, oprogramowanie podało granice niepewności pomiarów, zgodnie z miedzynarodowym standardem ISO.

           

          Zestaw różnych akcesoriów, dostępnych do analizatora Linseis THB:

          • Szerokie spectrum czujników do licznych zastosowań. Przykładowo: 

          do małych próbek, do dużych próbek

          do cieczy

          do past

          do żeli

          do próbek stałych

          • różne opcje komór klimatycznych  –50 °C do 200 °C lub -100 do 600°C

          Watch the Linseis THB - Thermal Conductivity Analyzer - NEW Application Example Polymers "PMMA"

          Watch the Linseis THB - Thermal Conductivity Analyzer - Application Example Building Materials