Analizator termo-mechaniczny TMA PT1600 (TMA Thermo Mechanical Analysis)

Pionowy analizator termo-mechaniczny (Thermomechanical Analyzer TMA PT1600)

LINSEIS TMA PT1600

Analizator termomechaniczny LINSEIS TMA PT1600 gwarantuje najwyższą precyzję pomiaru, dokładność i czułość. Aparat został zaprojektowany do przeprowadzenia badań termomechanicznych szeregu próbek, różnych kształtów i wymiarów, w szerokim zakresie temperatur. System pozwala na pomiary statyczne i dynamiczne z użyciem wbudowanego generatora częstotliwości i sił odkształcających

Typowe zastosowanie urządzenia obejmuje: materiały kompozytowe, szkło, polimery, ceramikę, metale. Dostępne urządzenia tego typu pozwalają również na badania zmian wymiarów włókien, prętów, filmów, cylindrów.

 

Funkcje aparatów TMA / DTMA

Eksperyment z niskim, stałym obciążeniu:

• Pomiar liniowej rozszerzalnosci termicznej


• Pomiar zmian objętości
• Badania przemian fazowych
• Badania procesów spiekania
• Wyznaczenie punktu (temperatury) mięknięcia
• Wyznaczenie punktów przemian 
• Badanie zjawiska „pocenia się“ materiałów
• Badanie naprężeń

 

Eksperyment ze zwiększonym, stałym obciążeniem:
• Pomiar penetracji


• Pomiar przejść i badania porównawcze
• Trójpunktowy test (3 point bending test)

Eksperyment z dynamicznym obciążeniem:
• Badanie zachowania wisko-elastycznego 

Dodatkowe pomiary opcjonalneatures:
• Pomiar z użyciem DTA
• Wykorzystanie oprogramowania do badań spiekania (RCS)

            

           Model: TMA PT1600
           Zakres temperatury robocze:-150 do 700°C
             RT do 1400/1600°C
           Wielkość próbki: 30 mm
           Siła nacisku: do 1/5.7/20 N
           Częstotliwość: 1 Hz
           Rozdzielczość: 0.125 nm
           Atmosfera: redukująca, utleniająca, obojętna (statyczna, dynamiczna)
           Electronika: zintegrowana
           Połączenie z PC: USB

           Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury termograwimetrycznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

            

           Główne zalety:

           • Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

           • Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

           • Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

           • Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

           • Kontrola prowadzonego eksperymentu

           • Porównywanie do 32 krzywych

           • Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

           • Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

           • Wysyłanie danych do MS Excel

           • Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

           • Funkcja powiększania wykresu

           • Wykres 1 i 2 pochodnej

           • Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

           • Pakiet statystyczny

           vFree scaling

            

           Funkcje analizatora termo-mechanicznego:

           • Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

           • Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

           • Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenia próbki lub krzywych rozszerzalności

           • Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

           • Wykorzystanie oprogramowania do badań spiekania (RCS)

           • Kontrola procesu spiekania

           • Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

           • Możliwość wprowadzania poprawek

           • Automatyczne zerowanie

           • Oprogramowanie automatycznie ustawiające nacisk

           Materiały

           Polimery, sybstancje organiczne

           Industries

           Przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, badania naukowe i R&D, badania kosmetyków, farmaceutyków, przemysł spożywczy i chemiczny 

            

           Elastomery (w tym wypadku badania ponizej wysokich temperatur)

           W  powodu wyjątkowych właściwości elastomery poliuretanowe znajduja szerokie zastosowanie niemal w każdej gałęzi przemysłu, od przemysłu samochodowego, elektroniki, energetyki, przemysłu tekstylnego do górnictwa i przemysłu cięzkiego. Badania elastomerów są szczególnie interesujące do zastosowań powyżej 0°C. Temperatura zeszklenia została wyznaczona przy 29.9°C. Wraz ze wzrostem temperatury, materiał cechuje dodatkowe rozciąganie się  w zakresie charakterystycznym dla elastomerów. Zakres plastyczny nie został osiągnięty podczas tego eksperymentu.

           • Możliwość podłączenia modułu chłodzącego z zastosowaniem ciekłego azotu (LN2)

           • Możliwość konfigurowania kilku pieców

           • Różne rodzaje uchwytów do próbek silikat/stal nierdzewna do próbek o różnej geometrii

           • Suwmiarki do pomiarów on-line 

           • Wybór opcjonalnych pomp próżniowych i turbomolekularnych

           • Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
              dostarczającego i mieszającego gazy