Analizator termo-mechaniczny TMA PT1000 (TMA Thermo Mechanical Analysis)

Analizator termomechaniczny TMA PT1000

Analizator termomechaniczny LINSEIS TMA PT1000 gwarantuje najwyższą precyzję pomiaru, dokładność i czułość. Aparat został zaprojektowany do przeprowadzenia badań termomechanicznych szeregu próbek, różnych kształtów i wymiarów, w szerokim zakresie temperatur. System pozwala na pomiary statyczne i dynamiczne z użyciem wbudowanego generatora częstotliwości i sił odkształcających

Typowe zastosowanie urządzenia obejmuje: materiały kompozytowe, szkło, polimery, ceramikę, metale. Dostępne urządzenia tego typu pozwalają również na badania zmian wymiarów włókien, prętów, filmów, cylindrów.

Funkcje aparatów TMA / DTMA

Eksperyment z niskim, stałym obciążeniu:

• Pomiar liniowej rozszerzalnosci termicznej

• Pomiar zmian objętości

  • Badania przemian fazowych

   • Badania procesów spiekania

    • Wyznaczenie punktu (temperatury) mięknięcia

     • Wyznaczenie punktów przemian 

      • Badanie zjawiska „pocenia się“ materiałów

       • Badanie naprężeń

         Eksperyment ze zwiększonym, stałym obciążeniem:

          • Pomiar penetracji

          • Pomiar przejść i badania porównawcze

          • Trójpunktowy test (3 point bending test)

           

          Eksperyment z dynamicznym obciążeniem:

          • Badanie zachowania wisko-elastycznego 

           

          Dodatkowe pomiary opcjonalneatures:

          • Pomiar z użyciem DTA

          • Wykorzystanie oprogramowania do badań spiekania (RCS)

            

           Model: TMA PT1000 TMA PT1000 EM
           Zakres temperatury roboczej: -150 do 1000°C -150 do 1000°C
           -260 do +220°C -260 do +220°C
           Wielkość próbki: 30 mm 30 mm
           Siła nacisku: do 1 lub 5.7 N do 1 / 5.7 / 20 N
           Częstotliwość: 1 Hz -
           Rozdzielczość: 0.125 nm 0.125 nm
           Atmosfera: redukująca, utleniająca, obojętna (statyczna, dynamiczna)redukująca, utleniająca, obojętna (statyczna, dynamiczna)
           Elektronika: zintegrowanazintegrowana
           Połączenie z PC:USB USB

           Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury termograwimetrycznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

            

           Główne zalety:

           • Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

           • Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

           • Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

           • Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

           • Kontrola prowadzonego eksperymentu

           • Porównywanie do 32 krzywych

           • Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

           • Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

           • Wysyłanie danych do MS Excel

           • Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

           • Funkcja powiększania wykresu

           • Wykres 1 i 2 pochodnej

           • Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

           • Pakiet statystyczny

           • Free scaling

            

           Funkcje analizatora termo-mechanicznego:

           • Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

           • Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

           • Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenia próbki lub krzywych rozszerzalności

           • Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

           • Wykorzystanie oprogramowania do badań spiekania (RCS)

           • Kontrola procesu spiekania

           • Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

           • Możliwość wprowadzania poprawek

           • Automatyczne zerowanie

           • Oprogramowanie automatycznie ustawiające nacisk

           Materiały

           Polimery, sybstancje organiczne

           Industries

           Przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, badania naukowe i R&D, badania kosmetyków, farmaceutyków, przemysł spożywczy i chemiczny 

           Poliwęglan (PC)

           Wążnym czynnikiem ograniczającym zastosowanie termoplastycznych jest ich temperatura zeszklenia (Tg). Próbki  poliwęglanu, w temperaturze topnienia, poddano różnej sile nacisku. Analiza termomechaniczna wskazuje, że mięknięcie  tworzywa następuje długo przed punktem zeszklenia. Materiał poddano naciskowi (1cN i 2cN). W zaleznosci od siły nacisku, głębokośc penetracji była rózna. Programowany wzrost temperatury ustalono na 5K/min

           Polichlorek winylu (PVC)

           PVC jest szeroko stosowany jako isolator kabli i przewodów w przemyśle. Tkaniny i papier mogą być pokrywane warstwą PVC w wytwarzaniu materiałów tapicerskich i tkanin wodoodpornych. Wyznaczono temperaturę zeszklenia próbek PVC (93.2°C). Zakres sprężystości polimeru zaczyna się od ok. 150°C. Badania plastyczności PVC mogą być z powodzeniem prowadzone również w wyższych temperaturach.

           • Różne rodzaje uchwytów do próbek (kształt/materiał)

           • Suwmiarki do pomiarów on-line 

           • Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
              dostarczającego i mieszającego gazy (do 4 gazów)

           • Urządzenia do przygotowywania próbki

           • Możliwość podłączenia modułu chłodzącego z zastosowaniem ciekłego azotu (LN2 - 150°C)