Analizator termograwimetryczny- termowaga TGA PT1000 (TGA Thermogravimetry / Thermal Balance)

Ekonomiczna termowaga (analizator termograwimetryczny)

Nowość w ofercie LINSEIS, termowaga TGA PT1000, do zastosowań termograwimetrycznych, to aparat ładowany od góry, ergonomiczny i przyjazdny użytkownikowi. Nawet dla próbek od 5g, jest tarowany elektronicznie. Specjalnie zaprojektowane piece pozwalają szybko ogrzać lub schłodzić próbkę  od 0.01 do 150°C/min, utrzymując precyzyjną kontrolę temperatury w całym zakresie pomiarowym: od RT do to 1100°C. System może być opcjonalnie wyposażony w  sprzężony analizator analizator wydzielonego gazu (EGA – Evolved Gas Analyser). Aparat jest idealnym narzędziem do badania procesów rozkładu termicznego, stabilności termicznej i badania reakcji utleniania. Opcjonalny moduł DTA dostarcza dodatkowych informacji odnośnie endo- lub egzotermicznego przebiegu procesu reakcyjnego.  Moduł tego rodzaju może być użyty do kalibracji temperatury.

NOWOŚĆ – system automatyczny LINSEIS:

Opcjonalny sytem robotyczny z 42-pozycyjnym autosamplerem, w połączeniu z opcjonalnym, sterowanym kontrolerem atmosfery i wymianą gazu umożliwia automatyczną pracę urządzenia.

Do zastosowań, gdzie analizowane jest więcej próbek, robot z 84-pozycyjnym autosamplerem jest również dostępny.

 

Model: TGA PT1000 TGA PT1000 HiRes 
Zakres temperatur roboczych: RT do 1100°C RT do 1100°C
Szybkość ogrzewania:0.01 do 150°C/min 0.001 do 200°C/min
Masa próbki:do 5g do 2g
Rozdzielczość:0.5 µg 0.1 µg
Próznia: - Yes (optional)
Szybkość chłodzenia:< 15min (1100°C – 100°C) < 15min (1100°C – 100°C)
Płytka nośna próbki:TGA TGA-DTA/DSC*
Robot:44 Pozycyjny88 Pozycyjny
Electronika: zintegrowana zintegrowana
Połączenie z PC: USB USB

*obliczone DTA/DSC

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury termograwimetrycznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje termowagi

• Zmiana masy wyrażona w % i mg

• Kontrola procesu utraty masy

• Monitorowanie masy pozostałości

Materiały

Polimery, substancje organiczne

Zastosowania przemysłowe

Przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, badania naukowe i R&D, badania kosmetyków, farmaceutyków, przemysł spożywczy i chemiczny 

 

Wyznaczenie zawartości kredy w folii PE

Piroliza rozpoczyna się w ok. 400°C w warunkach beztlenowych. Kreda, która jest wypełniaczem, rozkłada się w ok. 600°C. Można wyznaczyć zawartość kredy w badanym materiale na podstawie utraty wagi próbki. W tym eksperymencie zawartość kredy to 55,4 %, jeżeli użyto czystego produktu.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• Oprogramowanie do wyznaczania i obliczania sygnału DTA 

• Różne typy pomp próżniowych i turbomolekularnych

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszajacego gazy (do 4 gazów)

• Szeroka gama tygli (złoto, srebro, platyna, szkło kwarcowe, tlenek glinu, aluminium, stal nierdzewna
   przeznaczona do zastosowań wysokociśnieniowych, etc.)

• Robot z autosamplerem (64 pozycyjny)