Aparat ksenonowy do pomiaru przewodnictwa cieplnego i współczynika wyrównywania temperatur XFA 300/600 Xenon Flash Apparatus (Thermal Conductivity / Diffusivity)

Aparat XFA Xenon Flash do badań właściwości cieplnych próbek

Laser Flash Analysis

Informacja o własciwościach termofizycznych i przepływie ciepła przez próbki materiałów i jej praktyczne zastosowanie  optymalizacji wyrobów przemysłowych staje się coraz istotniejszą sferą zainteresowań działow R&D.

Metoda błyskowa stała się jednym z najczęściej spotykanych narzadzi badawczych do pomiaru przewodnictwa cipelnego i współczynnika wyrównania temperatur, stosowaną w do analiz ciał stałych, proszków i cieczy.

Aparat  Linseis LFA 500 może być stosowany do pomiaru przewodnictwa cipelnego i współczynnika wyrównania temperatur oraz wyznaczania ciepła właściwego. Technika pozwala na pomiar równoczesny do 6 próbek, a sam koszt analizy nie jest wysoki.

 System odułowy umożliwia wzbogacenie posiadanego aparatu o nowe opcje, do systemu LINSEIS LFA 1000. 

Zasada pomiaru:

Próbka jest umieszczona w piecu przez automat, gdy ten osiągnie zadaną temperaturę. W tej temperaturze dolna częśc próbki jest naświetlana programowanym impulsem, o znanej energii (lampa ksenonowa). Impuls energetyczny powoduje homogeniczne rozgrzewanie się górnej części próbki. W rezultacie rośnie temperatura górnej powierzchni, która jest mierzona przez wysokosprawny detektor podczerwieni. Dane temperaturowe są przeliczane na współczynnik wyrównania temperatur i podawane jako funkcja czasu i temperatury.

 

ModelLFA 500
Zakres temperatur roboczych: -100 do 1250°C 
Źródło energii:Lampa Ksenonowa  
Energia impulsu:15 J/impulse
Regulowana moc: Tak
Zakres pomiarów α:0.01 do 2000 mm2/s
Zakres pomiarów λ :0.1 do 4000 W/(m∙K)
Powtarzalność pomiaru cp:±3% (dla większości materiałów)
Powtarzalnośc pomiaru α:±1,9% (dla większości materiałów)
Dokładność cp:±5% (dla większości materiałów)
Dokładność α:±2.4% (dla większości materiałów)
Długość impulsu:Programowalne
Typ czujnika:InSb, LN2 chłodzony
Wymiary próbki:∅ 10, 12.7 lub 25.4 mm
Próbki kwadratowe 10x10 / 20x20 mm    
Grubość próbki:0.1 mm ... 6 mm
Ilość próbek:Automat do 6 próbek
Uchwyt:metal/SiC
Dostępna opcja do badania cieczy  
Atmosfera:Obojętna, utleniająca, redukujaca  
Electronika:zintegrowana
Połączenie z PC:USB

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury do pomiarów właściwości cieplnych. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Charakterystyka XFA

  • Precyzyjna  kontrola długosci imulsu lampy ksenonowej, mapowanie impulsów

   • Uwzględnienie strat ciepła

    • Analiza układów 2- lub 3-warstowowych 

     • Narzędzia  do wyboru najlepszego modelu doświadczalnego 

      • Pomiar ciepła właściwego

       • Pomiar oporu kontaktowego w systemach wielowarstwowych

         

        Funkcje oprogramowania

         • Automatyczne lub manualne wprowadzanie danych (gęstość, ciepło właściwe)

          • Narzędzia do wyboru najlepszego modelu doświadczalnego

           • Uwzględnienie strat ciepła

            • Analiza układów 2- lub 3-warstowowych

             • Pomiar oporu kontaktowego

              • Wyznaczanie ciepła własciwego (Cp ) metodą porównawczą 

               • Oprogramowanie pomiarowe

                • Łatwe i intuicyjne wprowadzanie danych (temperature, atmosfera)

                 • Automatyczny, sterowany oprogramowaniem, system operowania próbkami (robot)

                  • Oprogramowanie automatycznie korygujące dane pomierowe po impulsie świetlnym

                   • Pełna automatyka dla serii pomiarów wielu próbek

                    Materiały

                    Polimery, związki organiczne

                     

                    Zastosowania przemysłowe

                    Przemysł chemiczny, samochodowy, lotniczy, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe. 

                     

                    Przykład aplikacyjny: PTFE “Politetrafluoroetylen (Teflon)”

                    PTFE to szeroko używany materiał w przemyśle chemicznym i petrochemii. Elementy teflonowe to m.in. uszczelnienia naczyń I reaktorów, elementy dystansowe, uszczelki, części obrabiane mechanicznie są powszechnie używane ze względu na zalety PTFE – odporność chemiczną oraz brak podatności na korozję.Równiez PTFE znajduje zastosowanie w laboratorium jako tworzywo, z którego wykonane są rurki, naczynia, pojemniki, łączniki. Dodatkowo, powierzchnia teflonu nie osadza zanieczyszczeń. W przemyśle elektronicznym teflon używany jest jako izolator w formie elementów rozdzielających i innych elementów. Przemysł spożywczy, napojowy, farmaceutyczny i kosmetyczny używa elementów z PTFE do konstrukcji taśmowych, lini produkcyjnych, kół w piecach i innych systemach ogrzewanych. Przemysł półprzewodników używa PTFE jako elementów pomocniczych w wytwarzaniu procesorów i elementów elektronicznych. 

                    Watch the Linseis LFA 500