Analizator Termograwimetryczny STA PT1600 TG-DSC (STA Simultaneous Thermal Analysis)

Wysokociśnieniowy analizator termograwimetryczny-skaningowy kalorymetr różnicowy STA (TG-DSC/DTA) Thermogravimetric Analyzer

T ermowaga LINSEIS STA PT1600 do zastosowań termograwimetrycznych, oferuje wyjątkowe połączenie TG i DSC z możliwością przeprowadzania pomiarów jednoczesnych w najwyższej próżni. Mimo wymagających warunków, aparat utrzymuje stabliny pomiar TG. Modułowy system pozwala na korzystanie z wymiennych pieców i osprzętu chłodzącego (-150°C od 2400°C), różnych sytemów pomiarowych i tygli. Możliwośćsprzężenia analizatora z dodatkowymi akcesoriami i aparaturą, daje szerokie możliwości aplikacyjne i badawcze. 

Aparat STA PT 1600 i STA PT1600 HiRes łączy w sobie czułośc termowagi z zaletami skaningowej kalorymetrii Róznicowej (DSC). Połączenie technik badawczych TG, TG-DTA, TG-DSC pozwalaja na pomiar róznego rodzaju reakcji, przemian fazowych , zmian entalpii i ciepła właściwego. System może być znakomicie dostosowany do wielu aplikacji badawczych. Ze względu na szczelna budowę, możliwe są pomiary statyczne i dynamiczne. Opcjonalnie można korzystać ze kontroli stężenia gazów lub pompy próżniowej. Wydzielające sięgazy reakcyjne mogą być analizowane przez zintegrowany, sprzężony analizator QMS, FTIR lub in-situ EGA.   

 

Aparat STA PT1600 HP oferuje możliwość pracy pod wysokim ciśnieniem (do 5 bar) i szereg akcesoriów i opcji , takich jak podłączenie generator pary wodnej, mieszalnika gazów, co czyli go cennym narzędziem do rróznych zastosowań cisnieniowych. 

 

Opcjonalny generator pary lub mieszalnik gazów (para wodna, wodór, metan, dwutlenek węgla etc.) pozwala na badanie własciwości sorpcyjnych próbki.

 

Model: STA PT1600 
 Zakres temperatur roboczych:-150 do 500/1000°C
   RT - 1000/1400/1600/ 1750/2000/2400°C 
Szybkość ogrzewania:0.01 do 100°C/min
Masa próbki:5 / 25 / 35g
Rozdzielczość:0.025/ 0.1 / 0.5 µg
Próznia:10-5mbar
Ciśńienie:do 5 bar (opcjonalnie)
Zestaw czujników::TG
  TG – DTA
  TG – DSC
Rodzaj czujników:E/K/S/B
Electronika: zintegrowana
Połączenie z PC:USB

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury do równoczesnej analizy termicznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

.

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje termowagi

• Zmiana masy wyrażona w % i mg

• Kontrola procesu utraty masy

• Monitorowanie masy pozostałości

 

Możliwości aplikacyjne HT-DSC

• Pomiar temperatury zeszklenia

• Odejmowanie i operacje na krzywych

• Całościowe badanie maksimów funkcji

• Wielopunktowa kalibracja w temperaturze próbki

• Wielopunktowa kalibracja dla zmian entalpii

• Kalibracja Cp dla przepływu ciepła

• Procedury sterowania sygnałem analitycznym 

Materiały

Ceramika / szkło / materiały budowlane, metale / stopy metaliczne, produkty nieorganiczne

 

Przemysł

Przemysł ceramiczny, wytwarzanie materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami oraz w przemyśle elektronicznym

 

Badanie rozpadu jednowodnego szczawianu wapnia  w atmosferze argonu

Gazy, powstające podczas rozpadu termicznego uwodnionego szczawianu wapnia zostały skierowane do spektrometru masowego, przez ogrzaną kapilarę. Wynik pomiaru wskazał jony o masie atomowej 18 (woda), 28 (tlenek węgla) i 44 (dwutlenek węgla). Wynikizostąły przedstawione w formie wykresu.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• Oprogramowanie do wyznaczania i obliczania sygnału DTA 

• Różne typy pomp próżniowych i turbomolekularnych

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszajacego gazy

• Szeroka gama tygli (złoto, srebro, platyna, szkło kwarcowe, tlenek glinu, aluminium, stal nierdzewna
   przeznaczona do zastosowań wysokociśnieniowych, etc.)

• Rózne systemy pomiarowe

• Opcjonalny analizator EGA