Analizator Termograwimetryczny STA PT1000 TG-DSC (STA Simultaneous Thermal Analysis)

Analizator termograwimetryczny STA (TG-DSC/DTA) Thermogravimetric Analyzer

T ermowaga LINSEIS STA PT1000 do zastosowań termo grawimetrycznych, to aparat ładowany od góry, ergonomiczny i przyjazdny użytkownikowi. Nawet dla próbek od 10g  jest tarowany elektronicznie. Specjalnie zaprojektowane piece pozwalają szybko ogrzać lub schłodzić próbkę  od 0.01 do 150°C/min, utrzymując precyzyjną kontrolę temperatury w całym zakresie pomiarowym. System może być opcjonalnie wyposażony w  sprzężony analizator analizator wydzielonego gazu (EGA – Evolved Gas Analyser). Aparat jest idealnym narzędziem do badania procesów rozkładu termicznego, stabilności termicznej i badania reakcji utleniania. 

 

 

Główne zalety:

• Mikrogramowej dokładnosci waga, ładowana od góry aparatu

• Zakres temperature roboczych od RT do 1000°C (temperature próbki)

• Wymienny system pomiarowy TG - DTA/DSC

Opcjonalny 84-pozycyjny robot z autosamplerem, opcjonalny, automatyczny system kontroli atmosfery i usuwania gazu gwarnatuje wygodne i bezproblemowe korzystanie z aparatu.

 

Model:  STA PT1000 STA PT1000 HiRes
Zakres temperatur roboczych:  RT do 1000°C RT do 1000°C
Masa próbki:do 25g  do 5g
Rozdzielczość:0.5 ug 0.1 ug
System pomiarowy:E/K/S E/K/S
Próżnia:10-2mbar 10-2mbar
Czas chłodzenia: < 15min (1000°C – 100°C) < 15min (1000°C – 100°C)
Czujniki:  TG TG

TG – DTA TG – DTA

TG – DSC TG – DSC

  TG – DSC (Cp)
Opcje dodatkowe:   
DTA – Obl.:opcjonalny opcjonalny
System kontroli atmosf.:opcjonalny opcjonalny
Robot: 42 pozycyjny84 pozycyjny

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury do równoczesnej analizy termicznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje termowagi

• Zmiana masy wyrażona w % i mg

• Kontrola procesu utraty masy

• Monitorowanie masy pozostałości

 

Możliwości aplikacyjne HT-DSC

• Pomiar temperatury zeszklenia

• Odejmowanie i operacja na krzywych

• Całościowe badanie maksimów funkcji

• Wielopunktowa kalibracja w temperaturze próbki

• Wielopunktowa kalibracja dla zmian entalpii

• Kalibracja Cp dla przepływu ciepła

Materiały

Polimery, związki organiczne

Zastosowania przemysłowe

Przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, badania naukowe i R&D, badania kosmetyków, farmaceutyków, przemysł spożywczy i chemiczny 

 

Badanie uwodnionego siarczanu (VI) miedzi (II)

Ogrzane, uwodnione sole nieorganiczne, najpierw traca wodę krystalizacyjną . Ogrzano hydrat siarczanu (VI) miedzi (II), wzrost temperatury ustawiono na 10°C/min. Analiza termograwimetryczna wskazała utratę pierwszej cząsteczki wody i utworzenie czterowodnego hydratu soli. Krzywe TG i DTA wskazały dwa kolejne, odrębne etapy dehydratacji. Ok.  250°C najbardziej związana cząsteczka wody została odparowana.

 

Badanie rozpadu gumy

Ogrzano próbkę gumy. W pierszej kolejności obserwuje się utratę wody. Wykazana zawartość wody to 9.27%. W drugim etapie, w atmosferze azotu, lotne składniki uległy pirolizie. Ich zawartość to  35.99%. Trzeci etap procesu to zmiana atmosfery z azotu na tlen – wszystkie składniki organiczne uległy spaleniu. Utrata masy wyniosła 14.33%. Pozostała zawartość próbki to 40.41%, składająca się głównie z popiołu, tlenków i nieorganicznych wypełniaczy.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• Oprogramowanie do wyznaczania i obliczania sygnału DTA 

• Różne typy pomp próżniowych i turbomolekularnych

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszajacego gazy (do 4 gazów)

• Szeroka gama tygli (złoto, srebro, platyna, szkło kwarcowe, tlenek glinu, aluminium, stal nierdzewna
   przeznaczona do zastosowań wysokociśnieniowych, etc.)

• Robot z autosamplerem (64 pozycyjny)