STA MSB PT1– Waga ze sprzężeniem magnetycznym (TGA Thermogravimetry / Thermal Balance)

Próżniowa (od UHV do 150 bar) waga ze sprzężeniem magnetycznym - Magnetic Suspension Balance

Próżnowa waga ze sprzężeniem magnetycznym LINSEIS STA MSB PT 1 pozwala na pomiary w szerokim zakresie temperature i cisnień, nawet w udziałem czynników agresywnych. Waga ze sprzężeniem magnetycznym składa się z zawieszonego modułu ważącego i gromadzącego dane pomiarowe, systemu dostarczającego informacje o masie próbki, czujnika położenia części unoszonej oraz systemu kontrolującego ułożenie poszczególnych części wagi.

 

Bezkontaktowe przenoszenie masy próbki jest realizowane przez wzajemne oddziaływanie magnesu trzymającego i elektromagnesu zawieszonego. Magnes zawieszony składa się  z magnesu stałego i elektromagnesu wiszącego na wadze. Czujnik dostarcza informacji o aktualnym położeniu magnesu unoszącego się i kontrole PID ustawia stan równowagi, dostrajając wartość siły elektromagnetycznej. Dzięki sprzężeniu magnetycznemu, mikrowagę można ustawić w stabilnej pozycji. Waga jest chroniona przed wysokimi temperaturami, cisnienie I czynnikami agersywnymi.    

Wersja metalowa 

Wersja wagi wykonanej ze stali  może być uzyta do szeregu zastosowań. Pomiary mogą być prowadzone od wysokiej prózni (UHV) do 150 bar i w zakresie temperaturowym od -196 do 2400 °C. Co więcej, można prowadzić pomiary również czynników toksycznych i agresywnych. Jest to możliwe dzięki specjalnej powłoce, która pokrywa części metalowe wewnątrz komory pomiarowej.

 

Wersja szklana

Wersja szklana wagi jest polecana do pomiarów własciwości wysoce agresywnych czynników. Wrażliwe elementy np. unoszący się magnes i rdzeń metalowy czujnika położenia, są zatopione w szkle. Fukcje sprzężenia magnetycznego są podobne, jak w wersji metalowej. Górna granica prowadzenia prowadzenia pomiarów to 900°C i ciśnienie do 1.3 bar.

 

Pomiary gęstości

Wykorzystujac zasadę Archimedesa, przy użyciu wagi ze sprzężeniem magnetycznym, można prowadzić pomiar gęstości, opierając się na znanej masie i objętości. Znając wyporność próbki można obliczyć gęstość. Aparat pozwala na pomiar gęstości w szerokim zakresie temperatur i ciśnień.

 

Model Wersja metalowaWersja szklana
Zakres temperatur roboczych -196 do 2400°C do 900°C
Zakres ciśnień roboczych UHV* do 150 bar od próżni do 1.3 bar
Masa próbki: 10 g (waga standardowa)10 g (waga standardowa)
Rozdzielczość: 1 µg 1 µg
Analizator wydzielonych gazów: Sprzężony MS/FTIR Sprzężony MS/FTIR 
Opcje dodatkowe: Wersje specjalne są dostępne na życzenie.

*UHV Ultra High Vacuum   (wysoka próżnia ok. 100 nPa)

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas równoczesnych analiz termicznych. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

Przykładowe obszary zastosowań:

• produkcja tworzyw

• oczyszczanie gazów wylotowych

• produkcja spozywcza

• ekstrakcja nadkrytyczna

• zgazowanie węgla

• detoksykacja gleb

• oczyszczanie i przechowywanie gazu ziemnego i wodoru

• analiaz membrane w ogniwoach paliwowych

• spalanie śmieci

• badania w zakresie technologii chemicznej i procesowej