Analizator Termograwimetryczny STA HP TGA-DSC (STA Simultaneous Thermal Analysis)

Wysokociśnieniowy analizator termograwimetryczny-skaningowy kalorymetr różnicowy STA (TGA-DSC/DTA) Thermogravimetric Analyzer

Termograwimetria jest techniką analityczną opartą na pomiarze masy próbki, jako funkcji czasu , w programowanej temperaturze i w zdefiniowanej atmosferze. Technika służy badaniu składu próbek.

Równoczesna analiza termo grawimetryczna I skaningowa kalorymetria różnicowa TGA-DTA/DSC pozaala na pomiar zarówno przepływu ciepła (DSC), jak i  zmian masy (TGA) w próbkach materiałów, jako funkcji temperatury lub czasu w kontrolowanej atmosferze. Równoczesny pomiar tych dwóch własności materiałów nie tylko daje więcej wyników, ale przede wszystkim ułatwia ich interpretację. Zbiór danych pozwala na rozróżnienie zmian endotermicznych i egzotermicznych, które nie są powiązane z utratą masy (np. topnienie, krystalizacja) i tych, które są bezpośrednio powiązane z utratą masy (np. procesy rozpadu)

Wysokociśnieniowy aparat do równoczesnej analizy termicznej  LINSEIS High Pressure STA (Simultaneous Thermal Analysis) umożliwia otrzymanie znakomitej jakosci wynikow. System pozwala na badania procesu utraty masy próbki (TG) i zmian kalorymetrycznych (HDSC), w konrolowanej, zdefiniowanej atmosferze i ciśnieniu (do 50/150 bar), zakresie temperatur  od -170°C do 1800°C. Te cechy czynią ten analizator wyjątkowym, ponieważ jest to jedyny na świecie aparat pozwalający na takie badania próbek pod ciśnieniem.

Unikalne parametry techniczne aparatu to wysoka precyzja, wysoka rozdzielczość i stabilnośc sygnału. Seria analizatorów STA Platinum została stworzona, aby spełnić najwyższe wymagania dla metodyk badawczych w wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach. 

Główne zastosowania  wysokocisnieniowych analizatorów TGA-DSC:

• Badania procesów pirolitycznych

• Badanie zgazowania węgla i biomasy

• Badania pochłaniaczy gazów (O2, H2, etc.)

• Badania procesów utleniania i redukcji metali

 

Model: STA HP/1 HP-TGA DSC STA HP/2 HP-TGA DSC
Zakres temperatur roboczych:*RT do 1000°C -170°C do 1400/1600/1800°C
Maks. cisnienie:max. 150 bar max. 50 bar
Próznia:10-4 mbar 10-4 mbar
TGA:
Masa próbki:2/15/100g 2/15g
Rozdzielczość:0.1/0.5/10 µg 0.1/0.5 µg
DSC:
   
Rozdzielczość DSC:0.3/0.4/1 µW0.3/0.4/1 µW
Czujniki DSC:E, K, S, C E, K, S, C
DTA:   
Czułość DTA:undefined  undefined 
Opcje:system dostarczający i mieszajacy gazy, (z masowym kontrolerem przepływu)system dostarczający i mieszajacy gazy, (z masowym kontrolerem przepływu)
Atmosfera:redukująca, utleniająca**, obojętna, próżniaredukująca, utleniająca**, obojętna, próżnia* different heaters 

* different heaters 

** niedostępna w wersji z zastosowaniem grafitu

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury do równoczesnej analizy termicznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje termowagi

• Zmiana masy wyrażona w % i mg

• Kontrola procesu utraty masy

• Monitorowanie masy pozostałości

 

Możliwości aplikacyjne HT-DSC

• Pomiar temperatury zeszklenia

• Odejmowanie i operacje na krzywych

• Całościowe badanie maksimów funkcji

• Wielopunktowa kalibracja w temperaturze próbki

• Wielopunktowa kalibracja dla zmian entalpii

• Kalibracja Cp dla przepływu ciepła

• Procedury sterowania sygnałem analitycznym

Główne zastosowania  wysokocisnieniowych analizatorów:

• Badania procesów pirolitycznych

• Badanie zgazowania węgla i biomasy

• Wyłapywanie CO2 

• Badania pochłaniaczy gazów (O2, H2, etc.)

• Badania procesów utleniania i redukcji metali

• Analiza procesów sorpcyjnych

• Wyznaczanie gestości

• Badania aplikacyjne, zwiazane z przechowywaniem gazów

• Badania zeolitów

• Badania katalizatorów

• Analiza uwalnianych gazów (FTIR, Raman, ELIF)

• Studia na kinetyką reakcji

• Badania z udziałem substancji agresywnych (opcja waga ze sprzężeniem magnetycznym)

• Badania izoterm adsorpcji (BET, studia powierzchni)

• Pomiary TPD, TPO, TPR(-196 to 1800 °C)

 

Badanie procesu zgazowania węgla:

Próbka węgla została poddana zgazowaniu w atmosferze CO2 . Warunki doświadczalne: ciśnienie 20 bar N2 (podczas ogrzewania), 10 bar CO2 (podczas gazyfikacji).

 

 

Badanie procesu zgazowania węgla, poniżej ciśnienia 20 bar:

Doświadczenie pokazuje typowy pomiar zgazowania węgla, w atmosferze dwutlenku węgla pod ciśnieniem 20 bar.

 

Porównanie rozkładu szczawianu wapnia pod ciśnieniem atmosferycznym i ciśnieniem 20 bar.:

Porównianie procesu rozkładu termicznego szczewianu wapnia pod zwiększonym cisnieniem (20 bar, czerwona krzywa)  vs. atmospheric condition (niebieska krzywa). Obserwuje się istotny wpływ cisnienia na proces rozkładu w obszarach 1 I 3. Etapy rozpadu 1 i 3, w warunkach wysokocisnieniowych,  odbywająsię w wyższej temperaturze.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszającego gazy 

• Generator pary

• System kontroli cisnienia

• Szeroka gama tygli (złoto, srebro, platyna, szkło kwarcowe, tlenek glinu, aluminium, stal nierdzewna
   przeznaczona do zastosowań wysokociśnieniowych, etc.)

• Różne typy pomp próżniowych i turbomolekularnych

   

Watch the Linseis STA HP TGA-DSC (High Pressure STA - Simultaneous Thermal Analysis)