Równoczesny analizator termiczny L81-I (STA Simultaneous Thermal Analysis)

For demanding STA applications (STA Simultaneous Thermal Analysis)

Równoczesny analizator termiczny LINSEIS L81-I (Simultaneous Thermal Analysis) do zastosowań termograwimetrycznych, to aparat ładowany od góry, ergonomiczny i przyjazdny użytkownikowi, zapewniający stabliną linię podstawową i najwyższą powtarzalnośc pomiarów TG i DSC/DTA. Modułowy system pozwala na korzystanie z wymiennych pieców i osprzętu chłodzącego (-150°C od 2400°C). aparat pozwala analizować próbki znacznej masy lub objętości 25g/3ml 

Pomiar może być prowadzony  w wysokiej próżni (10-5 mbar), w atmosferze obojętnej, redukującej, wilgotnej lub w przepływie gazu. Z zachowaniem ostrożności można również badać korozyję. System może byćzaopatrzny w analizator gazów wylotowych, wyprowadzonych przez ogrzewaną kapilarę.

Gazoszczelna budowa umozliwia pracę w atmosferze dynamicznej i statycznej. System kontroli przepływu gazów i pompa próżniowa mogą być podłączone opcjonalnie.

 

Zakres temperatur roboczych:-150 do 500/1000°C
  RT do 1600/1750/2000/2400°C 
Masa próbki:do 25g / 3ml 
Rozdzielczość:1 µg
Próznia: do 10-5mbar
Automatyka:opcjonalna
Kontrola gazów (opcjonalna):do 4 gazów
Zestaw czujników:TG
  TG – DTA
  TG – DSC
  TG – DSC - Cp
Czujniki:E/K/S/B 
Elektronika:zintegrowana lub zewnętrzna

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy aparatury do równoczesnej analizy termicznej. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje termowagi

• Zmiana masy wyrażona w % i mg

• Kontrola procesu utraty masy

• Monitorowanie masy pozostałości

 

Możliwości aplikacyjne HT-DSC

• Pomiar temperatury zeszklenia

• Odejmowanie i operacje na krzywych

• Całościowe badanie maksimów funkcji

• Wielopunktowa kalibracja w temperaturze próbki

• Wielopunktowa kalibracja dla zmian entalpii

• Kalibracja Cp dla przepływu ciepła

• vProcedury sterowania sygnałem analitycznym

Materiały

Ceramika / szkło / materiały budowlane, metale / stopy metaliczne, produkty nieorganiczne

Zastosowania przemysłowe

Przemysł ceramiczny, wytwarzanie materiałów budowlanych, przemysł szklarski, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami 

 

Analiza cementu

Głównymi składnikami cement są krzemiany wapnia i glinu. Po dodaniu wody do cementu rozpoczyna się proces uwadniania. Podczas ogrzewania, zaabsorbowana woda wyparowuje jako pierwsza, następnie krzemiany wapnia ulegaja rozkładowi. W temperaturze 570°C rozkładają się węglany wapnia, magnezu i glinu. Z węglanu wapnia uwalnia się dwutlenek węgla. 

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• Obracalny układ wielopiecowy

• Sprzężenie z analizatorami gazów MS/FTIR 

• Generator pary wodnej

• Różne typy pomp próżniowych i turbomolekularnych

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszajacego gazy

• Szeroka gama tygli (złoto, srebro, platyna, szkło kwarcowe, tlenek glinu, aluminium, stal nierdzewna
   przeznaczona do zastosowań wysokociśnieniowych, etc.)