Analizator LZT

Analizator LZT

Pierwszy na świecie, dostępny komercyjnie analizator, mierzący efekt termoelektryczny ZT, w jednym cyklu pomiarowym, równocześnie z pomiarem LSR i LFA. Aparat łączy trzy typy pomiarów.

Aparat do pomiaru przewodnictwa cieplnego, przewodnictwa elektrycznego i współczynnika Seebecka, łączy w sobie funkcje analizatora LSR (Seebeck Coefficient – Electric Resistance Measuring System) i LFA (Laser Flash Analyzer). Analizator jest dostępny z różnymi typami pieców, w tym z nowym piecem, działającym na zasadzie promiennika ciepła, aby jeszcze dokładniej kontrolować proces ogrzewania i chłodzenia, zarówno w niskiej, jak i wysokiej temperaturze pieca.

Dostępny pakiet oprogramowania LINSEIS umożliwia kontrolę eksperymentu i pomiar wszystkich danych.

Główne zalety aparatu do pomiaru wieloparametrowego to

• analiza tej samej próbki
• niezmieniona geometria próbki
• dokładnie ta sama ilość próbki
• identyczne warunki przeprowadzenia pomiaru (wilgotność, atmosfera)
• identyczny profil temperaturowy
• możliwość pomiaru próbek o znacznej oporności

Zakres temperatur -150 do 500°C
RT do 800/1100/1500°C
Uchwyt konstrukcja “kanapkowa” pomiędzy 2 elektrodami
Atmosferaobojętna, utleniająca, redukująca, próżniowa
Wielkość próbkiśrednica 2-4mm x 6 do 23mm długości
Wielkość próbek okrągłych      średnica 10, 12.7, 20mm średnica - 4mm
Odległość między elektrodamiwolny wybieralny
Chłodzenie wodąkonieczne
Współczynnik Seebeckametoda statyczna (static dc metod)
Pomiar oporności elektrycznej      Połączenie czteropunktowe (four-terminal metod)
Impuls laserowyNd:YAG Laser (25 Joule)
Modulacja impulsów laserowych      0.01 do 5 ms
DetektorInSb / MCT
Zakres pomiarowy dyfuzyjności cieplnej         0.01 do 1000mm2/s

 *all furnaces are user exchangeable

All thermo analytical devices of LINSEIS are PC controlled, the individual software modules exclusively run under Microsoft® Windows® operating systems. The complete software consists of 3 modules: temperature control, data acquisition and data evaluation. The Linseis 32 - bit software encounters all essential features for measurement preparation, execution and evaluation, just like with other thermo analytical experiments.

LSR Features

 • Low- and Hightemperature furnace available
 • Seebeck effect, resistivity and Harman ZT
 • free progammable
 • program Wizard integrated
 • Thin Film adapter for flexible and stable Thin Film
 • Cylinder, square and disc shape samples assisted

LFA Features

 • Precise pulse length correction, pulse mapping
 • Heat-loss corrections
 • Analysis of 2- or 3-layers systems 
 • Wizard for selection of the perfect evaluation model 
 • Specific heat determination
 • Contact resistance determination in multi-layer systems

Evaluation Software

 • Automatic or manual input of related measurement data (density, specific heat)
 • Model wizard for selection of the appropriate model
 • Finite pulse correction
 • Heat loss correction
 • Multilayer model
 • Determination of contact resistance
 • Cp (Specific Heat) determination by comparative method

Measurement Software

 • Easy and user-friendly data input for temperature segments, gases etc.
 • Controllable sample robot
 • Software automatically displays corrected measurements after the energy pulse
 • Fully automated measurement procedure for multi sample measurements

LSR Function

Materials

Semiconductors, Metals & Alloys

Industries

Automotive / Aviation / Aerospace, Research, Development and Academia, Semiconducting industries / Sensors / Thermoelectric Generators / Cooling devices

Applications Example:

A typical thermoelectric material from the telluride family has tested in the temperature range from RT up to 200°C. You can see the electric resistivity and Seebeck coefficient over the temperature. 

LFA Function

Materials

Ceramic/Glass/Building Materials, Metals/Alloys, Inorganics

Industries

Ceramics, Building Materials and Glass Industry, Automotive / Aviation / Aerospace, Power Generation / Energy, Research, Development and Academia, Metals / Alloys Industry, Electronics Industry

Application Example: Copper / Aluminum

The pure metals Copper and Aluminum are used in this example to demonstrate the performance of the Linseis Laser Flash device. The measurement results of the two materials are compared with literature values. The measured results vary within 2% of the given literature values; this demonstrates the excellent performance of the instrument.

Pyroceram 9606

Standard Laser Flash reference material Pyroceram 9606. Military – transparent to radar Tops for hot plates and stirrers. Unlike metal tops, glass ceramic is easy to clean, highly resistant to scratches, corrosion and chemical attack.

Isotropic Graphite (AIST)

This graph shows the Thermal Diffusivity values measured on a Linseis LFA 1000 compared to the values measured at AIST* Japan. The literature values of the used Isotropic Graphite from AIST* the measured results on the LFA 1000 vary by less than 2%. *(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan)