Wysokociśnieniowy dylatometr L75 / HP (DIL Dilatometer)

Dylatometr do pomiaru rozszerzalności termicznej w wybranych warunkach ciśnienia i temperatury

Dylatometr wysokociśnieniowy LINSEIS L75/HP otwiera nowe możliwości badawcze w analizie termicznej. Aparat mierzy zmiany długości próbki w zakresie od RT do 1100/1400/1800°C i pod ciśnieniem do 100/150 bar. Urządzenie jest jedynym dostępnym na świecie aparatem tego typu. Generator pary i możliwość wyboru atmosfery pracy aparatu są dostępne jako opcja. 

Uzyskanie nawet większej ilośći danych i rozszerzenie możliwości badawczych daje analiza wydzielających się gazów przy użyciu technik QMS lub FTIR. Niemniej, połączenie jednoczesnej analizy  dylatometrycznej i analizy produktów gazowych to jeszcze więcej możliwości aplikacyjnych. Dzięki połączeniu technik analitycznych i oprogramowania LINSEIS, można wykorzystać w pełni  możliwości, jakie daje dylatometr ciśnieniowy z przystawką QMS lub FTIR. Oprogramowanie pozwala na interpretację wyników dzięki analizie różnych bibliotek danych.

Model:  DIL L75 HP / 1   DIL L75 HP/2  
Zakres temperatur roboczych*: RT do 1100°C RT do 1400/1800°C
Maksymalne ciśnienie: max. 150 bar  max. 100 bar
Próżnia: 10-4 mbar 10-4 mbar
Uchwyt: fused silicia < 1100°C fused silicia < 1100°C
Al2O3 < 1750°C Al2O3 < 1750°C
Maks. dł. próbki:50 mm  50 mm 
Średnica próbki: 7/12/20 mm 7/12/20 mm
Regulowana siła nacisku na próbkę: up to 1000 mN up to 1000 mN
Zakres pomiarowy: 500 / 5000 µm 500 / 5000 µm
Rozdzielczość: 0,125 nm  0,125 nm
Wyposażenie opcjonalne:  System kontroli ciśnienia i mieszania gazów z kontrolerem masowym (MFC)System kontroli ciśnienia i mieszania gazów z kontrolerem masowym (MFC)
Atmosfera: redukująca, utleniająca**, obojętna, próżniaredukująca, utleniająca**, obojętna, próżnia

* inny piec  

** niedostępna w wersji z zastosowaniem grafitu

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje dylatometru:

• Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

• Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

• Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenia próbki lub krzywych rozszerzalności

• Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

• Rate Controlled Sintering (RCS) 

• Kontrola procesu spiekania

• Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

• Możliwość wprowadzania poprawek

• Automatyczne zerowanie

• Oprogramowanie automatycznie ustawiające nacisk

 

Akcesoria:

• Różne rodzaje uchwytów do próbek (kształt/materiał)

• Suwmiarki do pomiarów on-line 

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszającego gazy (do 4 gazów)

• Urządzenia do przygotowywania próbki

• Oprogramowanie opcjonalne Rate controlled sintering (RCS)

• Różne rodzaje pomp (obrotowe, turbomolekularne)

• Możliwość podłączenia wodoru (H2)

• Możliwość podłączenia modułu chłodzącego z zastosowaniem ciekłego azotu (LN2)

 

   

 

Materiały

Polimery, ceramika/szkło/materiały budowlane, metale/stopy metaliczne, produkty nieorganiczne

Przemysł

Przemysł ceramiczny, wytwarzanie materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami oraz w przemyśle elektronicznym.

 

Kryształ górski (zastosowanie DTA)

Rozszerzalność cieplna kryształu górskiego może być łatwo określona dzięki dylatometrowi L75. Dodatkowo zastosowanie różnicowej analizy termicznej (DTA), pozwala na głębszą analizę wpływu temperatury, na zachowanie minerału. 

Różnicowa analiza termiczna (DTA) pozwala na szereg obliczeń parametrów fizycznych, w oparciu o temperaturę próbki. Efekty egzo- i endotermiczne są wynikiem zmian temperatury próbki podczas cyklu ogrzewania lub chłodzenia. Przy ok. 575°C obserwuje się przemianę fazową. Odchylenie od mierzonej wartości temperatury i wartości literaturowej (574°C) może być użyte do kalibracji aparatu.

 

Żelazo

Oznaczenie dotyczyło pomiaru linowego współczynnika rozszerzalnosci termicznej (ΔL) i CTE próbek żelaza w atmosferze argonu. Ustawiono wzrost temperatury na poziomie 5K/min. W temperaturze 736.3°C (maksimum CTE) zaobserwowano skurczenie się próbki, będące efektem zmiany struktury atomowej, znaną jako punkt Curie. Różnica pomiędzy wartością eksperymentalną, a wartością literaturową może dać informację na temat zanieczyszczeń próbki.