Pionowy dylatometr L75 PT (DIL Dilatometr)

Aparat o zastosowaniu badawczym – rodzina dylatometrów pionowych

Pionowe dylatometry badawcze, seria L75V, zostały opracowane, aby spełnić wymagania środowisk naukowych i laboratoriów badawczych. Ta aparatura pozwala na precyzyjną analizę zmian rozszerzalności termicznej ciał stałych, proszków, past. Unikalny, pionowy system pomiarowy gwarantuje najwyższą precyzję, powtarzalność i dokładność pomiarów, szczególnie tam, gdzie rozszerzalność temperaturowa badanych próbek jest mała. Unikalna beztarciowa konstrukcja (Zero-Friction) gwarantuje doskonałe wyniki eksperymentalne. Dylatometry tego typoszeregu pozwalają na pomiary w warunkach próżni, w atmosferze utleniającej lub redukującej.

System pomiarowy może być zamówiony jako pojedynczy dylatometr lub dylatometr różnicowy, dla uzyskania jeszcze większej precyzji lub większej przepustowości. Opcjonalnie, elementy mechaniczne i elektroniczne mogą być rozdzielone, aby umożliwić pomiary w komorze rękawicowej, z kontrolowaną atmosferą (glove-box) 

Zastosowanie aparatu do pomiaru własności fizycznych:

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), rozszerzalność liniowa, współczynnik α, temperatura spiekania, temperatura przemian fazowych, temperatura mięknięcia, temperatura rozkładu, temperatura zeszklenia (Tg)

 

NOWOŚĆ – Opcja niskotemperaturowa do 10 K:

Seria niskotemperaturowych dylatometrów  LINSEIS L75 Cryo „Ultra Low Temperature“ jest dostępna w wersji pionowej z systemem beztarciowym (Zero-Friction). Aparaty zostały zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie temperatur (-260°C up to +220°C) i są dostępne z różnymi uchwytami do próbek. Dylatometry tego typoszeregu pozwalają na pomiary w warunkach próżni, w atmosferze utleniającej lub redukującej. Unikalny system pomiarowy gwarantuje najwyższą precyzję, powtarzalność i dokładność pomiarów.

 

 

Konfiguracja:Pojedynczy lub różnicowy
Zakres temperatur roboczych:-180°C do 500/700/1000°C
 RT do 1000/1400/1600/1650/2000/2400/2800°C
-260°C do +220°C (He - Cryostat)
Szybkość ogrzewania/chłodzenia*:0.01 K/min do 100 K/min 
Uchwyt:fused silica <1100°C
 Al2O3 <1750°C
 Grafit2000°C
Długość próbki:max. 50 mm
Średnica próbki:7/12/20 mm
Regulowana siła nacisku na próbkę:do 1000 mN
Zakres pomiarowy:500/5000 µm
Rozdzielczość:0.125 nm
Atmosfera:redukująca, utleniająca, obojętna (statyczna, dynamiczna)
Oblicznie  DTA:optional
Elektronika:zintegrowana
Połączenie z PC:USB

 * w zależności od rodzaju pieca

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje dylatometru:

• Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

• Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

• Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenia próbki lub krzywych rozszerzalności

• Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

• Rate Controlled Sintering (RCS) 

• Kontrola procesu spiekania

• Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

• Możliwość wprowadzania poprawek

• Automatyczne zerowanie

• Oprogramowanie automatycznie ustawiające nacisk

Materiały

Polimery, ceramika / szkło / materiały budowlane, metale i ich stopy, materiały nieorganiczne

Zastosowania przemysłowe

Przemysł ceramiczny, wytwarzanie materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami oraz w przemyśle elektronicznym

 

Szklane materiały ceramiczne

Metody dylatometryczne są znakomitym narzędziem do pomiaru współczynniki rozszerzalnosci cieplnej (CTE) i temperatury mięknięcia materiałów ceramicznych i szkła. Oprócz oznaczenia rozszerzalności bezwzględnej i względnej oraz współczynnika rozszerzalności cieplnej, można również wyznaczyć pierwszą pochodną funkcji rozszerzalności bezwzględnej. W miejscu, gdzie funkcja pierwsza pochodnej przecina zero, można wyznaczyć maksimum współczynnika rozszerzalności cieplnej i temperaturę mięknięcia próbki.  

Ceramics / Powder metallurgy

In production processes of high-tech ceramics a simulation of sinter processes is of high interest. When using the optional software package RCS (rate controlled sintering) it is possible to program controlled sintering with a dilatometer as per PALMOUR III theory. The following application is a sintering process of ZrO2. Here the final density of 100% is achieved. The initial heating rate decreases as the final density is reached.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

Moduły grzewcze i chłodzące:

• L75V Cryo od -260°C do +220°C

• L75V 500LT od -180°C do +500°C

• L75V 700LT od -180°C do +700°C 

• L75V 1000LT od-180°C do +1000°C 

• L75V 1000 od RT do 1000°C

• L75V 1400 od RT do 1400°C

• L75V 1550 od RT do 1600°C

• L75V 1750 od RT do 1750°C 

• L75V 2000 od RT do 2000°C

• L75V 2400 od RT do 2400°C

• L75V 2800 od RT do 2800°C

 

Akcesoria:

• Urządzenia do przygotowania próbki

• Różne rodzaje pomp (obrotowe, turbomolekularne)

• Rózne rodzaje uchwytów do próbek (kształt/materiał)

• Suwmiarki do pomiarów on-line

• System do automatycznej zmiany pieców

• Wybór  system dostarczającego i mieszającego gazy (do 4 gazów)

• Możliwość podłączenia wodoru (H2)