L78 Dylatometr hartujący/deformujący (DIL Dylatometr)

Dylatometr hartujący/deformujący z zastosowaniem do badania diagramów - TTT- CCT- CHT

Dylatometer hartująco/deformujacy L78 RITA zostął specjalnie zaprojektowany do wyznaczania diagramów TTT, CHT i CCT. Budowa pieca indukcyjnego umozliwia ogrzewania lub schładzanie próbki z prędkością większą niż 2500°C/s. System spełnia wymagania normy ASTM A1033.

General Information:

Podczas ogrzewania lub chłodzenia próbek stali zachodzą istotne zmiany parametrów fizycznych, związane z rozszerzaniem się, kurczeniem oraz przemianami fazowymi. W tym przypadku pomocny okazuje się ultra szybki i czuły dylatometr hartujący, używany do pomiarów zmian długości w zależności od czasu lub temperatury, definiowanych jako cykle termiczne. Wyniki eksperymentalne mogą być przetworzone na dane dyskretne, które dają pełny obraz przemian fazowych, zachodzących w próbkach, temperatur początkowych i końcowych dla jednej lub więcej przemian fazowych.

 

Główne zalety dylatometru L78 RITA:

• Aparat przeprowadza pomiary w warunkach próżni, atmosferze obojętnej, utleniającej, redukującej,
  od - 150°C (opcja niskotemperaturowa) do 1000°C i  od temperatury pokojowej do 1600°C w jednym
  cyklu.

• Unikalna technika ogrzewania i chłodzenia pozwala ustawienie bardzo szybkiego, kontrolowanego
   ogrzewania I schłodzenia próbki z prędkością do 2500°C/s.

• Próbki niemetaliczne mogę również być badane (wymagany dodatkowy pochłaniacz (susceptor))

• Dylatometr hartujący do wyznaczania diagramów CHT, CCT  i izotermicznego diagramu TTT.

Wszystkie krytyczna dla procesu parametry, takie jak prędkość ogrzewania, prędkość chłodzenia, atmosfera, parametry związane z bezpieczeństwem sa kontrolowane cyfrowo. Specjalistyczne oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS TA-WIN, współpracujące z systemem operacyjnym Microsoft©.  Wszystkie rutynowe analizy (tworzenie diagramów CHT/CCT/TTT)  i dodatkowe, wymagające aplikacje mogą być wspierane przez unikalne oprogramowanie, dołączone do urządzenia. Oczywiście, program umożliwia przesyłanie danych w formacie ASCII i jako pliki graficzne.

 

Model aparatu:L78 Rita/Q Quenching (hartujący)      L78 Rita/D Deformation (deformujacy)
Rodzaj pieca:indukcyjnyindukcyjny
Zakres temperatur roboczych: -150°C do 1600°C-150°C do 1600°C
  RT - 1000°CRT - 1000°C
  RT - 1600°CRT - 1600°C
Uchwyt:  Fused silica, Al2O3 Fused silica, Al2O3
Sample geometry: solid/hallow samples  próbki stałe
Średnica próbki: ok. 4 mm ok. 5 mm
Długość próbki:ok. 10 mm ok. 10 mm 
Szybkość ogrzewania:do 2500 K/s dp to 400 K/s 
Szybkość chłodzenia:dp to 2500 K/s dp to 400 K/s 
Zbieranie danych: max. 1000 odczytów/smax. 1000 odczytów/s
Nacisk deformujacy: -25 kN
Skala deformacji:-0.01 - 125 mm/s
Czas pomiedzy krokami:-60 ms
Atmosferaredukująca, utleniająca, obojętna, próżniaredukująca, utleniająca, obojętna, próżnia
Zasilanie:230VAC, 16A, 50..60Hz 230VAC, 16A, 50..60Hz
Wyposażenie opccjonalne:Cryogenic cooling (do -150°C)  Cryogenic cooling (do -150°C) 

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

 

Funkcje dylatometru:

• Wyświetlanie względnych i bezwzględnych parametrów procesu (rozszerzanie/kurczenie się próbki)
   lub krzywych doświadczalnych

• Presentacja i obliczanie współczynników rozszerzalnosci cieplnej

• Półautomatyczna kontrola procesu 

• Mozliwość wprowadzania poprawek

• Specjalne oprogramowanie do wyznaczania diagramów CCT / CHT / TTT 

Materiały

Metale o stopy metaliczne, stal

Zastosowanie w przemyśle

Przemysł samochodowy, lotnictwo, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami 

Austenizacja:

Podczas ogrzewania, stal podlega przemianom fazowym struktury krystalicznej, od ferrytu, perlitu, bainitu, martenzytu lub mieszaniny tych odmian, do austenitu.

Histereza:
Podczas chłodzenia, obserwowane sa przemiany krystaliczne od austenitu do ferrytu, perlitu, bainitu lub martenzytu (lub ich mieszaniny).

Parametry diagramów:
Typowe diagramy są wyznaczane jako przemiany w funkcji temperatury, zachodzące w określonym czasie.

Diagramy TTT:
Diagram TTT (Time-Temperature-Transformation), znane również jako diagramy izotermiczne, gdzie, pomiar dotyczy temperatury, jako funkcji czasu. Diagram jest tworzony jako stosunek % transformacji w czasie I jest przydatny do zrozumienia przemian, zachodzących w stali podczas hartowania izotermicznego.

Do wyboru szereg akcesoriów dodatkowych:

• Różne pompy próżniowe, w tym turbomolekularne

• Zgrzewarka do termopar

• Urządzenia do przygotowania próbek

• Opcja nisktemperaturowa (-150°C) 

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszającego gazy (do 4 gazów)

vSystem chłodzenia ciekłym azotem (LN2 Cooling)

   

Watch the Linseis L78 / Rita Quenching Dilatometer