L76 Dylatometr seria Platinum (Dylatometr -DIL)

Wytrzymały i ekonomiczny dylatomter do rutynowych badań

Głównym zastosowaniem dylatometru LINSEIS L76 jest pomiar współczynnika rozszerzalności cieplnej (CTE)  w badaniach ceramiki, cegieł, płytek, porcelany i materiałów budowlanych. Tego typu pomiary są prowadzone w kontroli jakości w przemyśle ceramicznym i metalowym.

Firma LINSEIS opracowuje dylatometry od roku 1955, stąd, dzięki długoletniemu doświadczeniu w produkcji aparatury badawczej, możemy zaproponować sprzęt najwyższej klasy. Zakres pomiarów to od RT do 1000°C, 1400°C i 1600°C, z wymiennymi piecami. System pomiarowy jest wykonany ze szkła kwarcowego (temperatura do  1100°C) i Al2O3 (temperatura do 1600°C). Czujnik LVDT (trnasformatorowy czujnik przemieszczeń liniowych o układzie różnicowym z przesuwanym rdzeniem -  linear variable differential transformer) ma nieograniczoną rozdzielczość.

Razem z 32 biotwym oprogramowaniem LINSEIS WIN-TA / WIN-DIL, dylatometr jest znakomitym rozwiązaniem do kontroli jakości, opartej o pomiar współczynnika rozszerzalności cieplnej (CTE).

Zastosowanie aparatu do pomiaru własności fizycznych:

CTE, rozszerzalność liniowa, współczynnik α, temperatura spiekania, temperatura mięknięcia, temperatury rozpadu, temperatura zeszklenia (Tg)

 

Zakres temperatur*:

RT ... 1600°C

Cewka LVDT:
Rozdzielczość ΔL: 0,05 nm
Zakres pomiarowy: +/- 2500 µm
Siła nacisku: 50 mN up to 1 N
Detekcja optyczna:
Rozdzielczość ΔL: 1 nm
Zakres pomiarowy: +/- 25000 µm
Automatyczne wyznaczanie długości próbki: tak
Modulacja siły nacisku: nie
Siła nacisku: od 50 mN do 3N
Konfiguracja wielopiecowa: opcja
Automatyczna zmiana pieca: opcja
Gazowe otoczenie próbki: rotametr lub MFC – liczba gazów 1/3 lub wiecej
Ustawienie siły nacisku: -
Dylatometr pojedynczy/podwójny: -
Wykrywanie punktu mięknięcia: tak
Wyznaczanie gęstości: opcja
L-DTA: opcja
Kontrola procesu spiekania (RCS): opcja
Thermal library: opcja
Termostatowana głowica pomiarowa: tak
Low temperature options: LN2, Vortex
Próżnioszczelność: -
Automtyczne wypomopowanie gazu: -
OGS Oxygen Getter System: -

* w zależności od pieca

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylotometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje dylatometru:

• Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

• Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

• Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenia próbki lub krzywych rozszerzalności

• Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

• Rate Controlled Sintering (RCS) 

• Kontrola procesu spiekania

• Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

• Możliwość wprowadzania poprawek

• Automatyczne zerowanie

• Oprogramowanie automatycznie ustawiające nacisk

Materiały

Ceramika  / szkło / materiały budowlane

Przemysł

Przemysł ceramiczny, przemysł materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysłowe laboratoria QC i R&D, laboratoria naukowe i dydaktyczne

Próbka szkła, wyznaczenie temperatury mięknięcia

Próbka szkła była badana w kierunku wyznaczenia temperatury mięknięcia. W tym przypadku, wzrost temperatury był prowadzony do określonego punktu lub do momentu, kiedy skurczenie się próbki osiągnęło zadaną wartość. W tym drugim przypadku, próg został ustawiony na - 100µm, kiedy długość mierzona spadła poniżej 100µm od maksymalnej zmierzonej wartości, wtedy proces grzania zakończono, a następnie próbkę schłodzono. Tak więc, temperatura mięknięcia została łatwo i bezpiecznie oznaczona.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• urządzenia do przygotowania próbki 

• suwmiarki do pomiarów on-line

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system  
   dostarczającego I mieszajacego gazy (do 4 gazów) 

• Oprogramowanie Rate Controlled Sintering (RCS) 

• Wybór  systemów pomiarowych do dylatometru