L75 PT Dylatometr Horyzontalny(DIL Dylatometr)

Aparat o zastosowaniu badawczym – rodzina dylatometrów podwójnych i różnicowych

Horyzontalne podwójne lub różnicowe dylatometry (DIL), seria L75H, zostały opracowane, aby spełnić wymagania środowisk naukowych i laboratoriów badawczych. Ta aparatura pozwala na precyzyjną analizę zmian rozszerzalności termicznej ciał stałych, proszków, past. Unikalny system pomiarowy gwarantuje najwyższą precyzję, powtarzalność i dokładność pomiarów. Dylatometry tego typoszeregu pozwalają na pomiary w warunkach próżni, w atmosferze utleniającej lub redukującej.

System pomiarowy może być zamówiony jako pojedynczy dylatometr, dylatometr podwójny lub dylatometr różnicowy, w zależności od potencjalnych zastosowań. Opcjonalnie, elementy mechaniczne i elektroniczne mogą być rozdzielone, aby umożliwić pomiary w komorze rękawicowej, z kontrolowaną atmosferą (glove-box) 

Dzięki automatycznej kontroli nacisku, w zależności od zastosowania, można ustawić ten parametr dowolnie pomiędzy 10 a 1000mN. System kontroluje siłę nacisku, podczas zmian długości próbki, spowodowanych rozszerzaniem się lub kurczeniem próbki.

 

Zastosowanie aparatu do pomiaru własności fizycznych:

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), rozszerzalność liniowa, współczynnik α, temperatura spiekania, temperatura przemian fazowych, temperatura mięknięcia, temperatura rozkładu, temperatura zeszklenia (Tg).

 

Zakres temperatur*:

od -180 do 2800°C

Cewka LVDT:
Rozdzielczość ΔL: 0,03 nm
Zakres pomiarowy: +/- 2500 µm
Siła nacisku: 10 mN up to 1 N
Detekcja optyczna:
Rozdzielczość ΔL: 0,1 nm
Zakres pomiarowy: +/- 25000 µm
Automatyczne wyznaczanie długości próbki: tak
Modulacja siły nacisku: tak
Siła nacisku: od 10 mN do 5N
Konfiguracja wielopiecowa: do 2 pieców
Automatyczna zmiana pieca: Opcja
Gazowe otoczenie próbki: rotametr lub MFC – liczba gazów 1/3 lub wiecej
Ustawienie siły nacisku: tak
Dylatometr pojedynczy/podwójny: Opcja
Wykrywanie punktu mięknięcia: tak
Wyznaczanie gęstości: tak
L-DTA: opcja (do 2000°C)
Kontrola procesu spiekania (RCS): tak
Thermal library: tak
Termostatowana głowica pomiarowa: tak
Opcje niskotemperaturowe: LN2, Intra
Próżnioszczelność: tak
Automtyczne wypomopowanie gazu: opcja
OGS oxygen getter system: opcja

* w zależności od pieca

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje dylatometru:

• Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

• Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

• Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenie próbki lub krzywych rozszerzalności

• Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

• Rate Controlled Sintering (RCS) 

• Kontrola procesu spiekania

• Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

• Możliwość wprowadzania poprawek

• Automatyczne zerowanie

• Oprogramowanie automatycznie ustawiające nacisk

Materiały

Polimery, ceramika / szkło / materiały budowlane, metale i stopy metaliczne, produkty nieorganiczne

Przemysł

Przemysł ceramiczny, wytwarzanie materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami oraz w przemyśle elektronicznym. 

Kryształ górski (zastosowanie DTA)

Rozszerzalność cieplna kryształu górskiego może być łatwo określona dzięki dylatometrowi L75. Dodatkowo zastosowanie różnicowej analizy termicznej (DTA), pozwala na głębszą analizę wpływu temperatury, na zachowanie minerału. 

Różnicowa analiza termiczna (DTA) pozwala na szereg obliczeń parametrów fizycznych, w oparciu o temperaturę próbki. Efekty egzo- i endotermiczne są wynikiem zmian temperatury próbki podczas cyklu ogrzewania lub chłodzenia. Przy ok. 575°C obserwuje się przemianę fazową. Odchylenie od mierzonej wartości temperatury i wartości literaturowej (574°C) może być użyte do kalibracji aparatu.

Iron

The linear thermal expansion (delta L) and the CTE of the iron sample under argon atmosphere are evaluated. The heating rate was 5K/min. After 736.3°C (peak temperature of CTE) shrinkage was detected, this is due to a change in the atomic structure, known as the curie-point. The difference of measured and literature result can be attributed to contamination of the sample.

Akcesoria:

• Różne rodzaje uchwytów do próbek (kształt/materiał)

• Suwmiarki do pomiarów on-line 

• Wybór manualnego lub automatycznego (z masowym kontrolerem przepływu) system
   dostarczającego i mieszającego gazy (do 4 gazów)

• Urządzenia do przygotowywania próbki

• Oprogramowanie opcjonalne Rate controlled sintering (RCS)

• Różne rodzaje pomp (obrotowe, turbomolekularne)

• Możliwość podłączenia wodoru (H2)