L75 / Dylatometr laserowy (DIL Dilatometr)

Dylatometr laserowy najwyższej klasy


Niezrównana dokładności i precyzja oznaczeń są teraz w zasięgu ręki, dzięki laserowemu dylatometrowi rodziny Pico. Nazwa wskazuje na rozdzielczość aparatu, która mierzona jest w pikometrach (0,3 nm = 300 pikometrów)

To oznacza, że rozdzielczośc aparatu jest 33,33 razy wyższa niż wśród innych aparatów. Zasada pomiaru, oparta na interferencji, pozwala na uzyskanie superdokładnych danych On top the principle of interference measurement give the possibility for much higher accuracy's, especially as some special computer calibrations are used.

Dylatometr laserowy Linseis L75/LASER nie wymaga specjalnego przygotowania próbek, nie jest wymagana szczególna orientacja próbki, ani ustawienie geometryczne. Wszystkie typy materiałów, odbijające światło i matowe, mogą być analizowane dzięki dylatometrowi laserowemu. Zasadą badawczą jest „pomiar absolutny”, bez podwójnego pręta, stąd nie ma potrzeby przeprowadzenia kalibracji, a sam pomiar jest bardziej precyzyjny, niż w przypadku konwencjonalnych dylatometrów.

 

Zakres Temperatur Roboczych: -180°Cdo 500°C
RT do 1000°C
Rozdzielczość: 0.3 nm
Szybkość ogrzewania/chłodzenia*: 0.01 K/min ... 50 K/min 
Uchwyt:fused silica
Długość próbki: do 20 mm
Średnica próbki:ddo ∅ 7 mm
Atmosfera: redukująca, utleniająca, obojętna (statyczna, dynamiczna)
Połączenie z PC:USB

* w zależności od rodzaju pieca 

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje dylatometru:

• Wyznaczanie temparatury zeszklenia (Tg) i temperatury mięknięcia 

• Automatyczne wyznaczenie temperatury mięknięcia z automatycznym wyłączeniem aparatu

• Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenie próbki lub krzywych rozszerzalności

• Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

• Rate Controlled Sintering (RCS) 

• Kontrola procesu spiekania

• Możłiwośc półautomatycznej kontroli spiekania

• Możliwość wprowadzania poprawek

• Automatyczne zerowanie

• Precyzyjny pomiar rozszerzalnosci termicznej materiałów o niskim CTE, takich jak: węgiel, grafit,
   materiały kompozytowe, szkło specjalne, stopów metali, szkła kwarcowego, etc.

• Precyzyjny pomiar rozszerzalności cieplnej półprzewodników

• Kontrola jakości materiałów, gdzie istotną cechą użytkową jest parameter rozszerzalności cieplnej,
   takich jak szkło, materiały uszczelniające, bimetale, częsci aparatury precyzyjnej etc.

 

Materiały

Polimery, ceramika/szkło/materiały budowlane, metale/stopy metaliczne, produkty nieorganiczne

Zastosowania przemysłowe 

Przemysł ceramiczny, wytwarzanie materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł samochodowy, lotniczy, aeronautyka, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe nad metalami, ich stopami oraz w przemyśle elektronicznym. 

Invar

Próbka stopu INVAR czterokrotnie została poddana ogrzewaniu, w atmosferze powietrza, od temperatury pokojowej do  do 200°C. Porównanie wykików jano pokazuje precyzję pomiarów techniką dylatometrii laserowej. Róznica pomiędzy czterema pomiarami była niższa niż 0.01% FS. Z opatentowanym dylatometrem laserowym LINSEIS, rozdzielczość może byc nawet 33 razy wyższa, niż w przypadku konwencjonalnych dylatometrów klasycznej konstrukcji.

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• Urządzenia do przygotowywania próbki

• Różne typy pomp próżniowych i turbomolekularnych

• Różne rodzaje uchwytów do próbek (kształt/materiał)

• Suwmiarki do pomiarów on-line

• System dostarczający i mieszający gazy (do 4 gazów)