Dylatometr wielopróbkowy L75 / 120LT (DIL Dilatometr)

Dylatometr do równoczesnego pomiaru 8 próbek

Dylatometr LINSEIS L75/120LT jest aparatem, którego zadaniem jest pomiar próbek polimerów.. Dylatometr umożliwia równoczesny pomiar 8 próbek jednoczesnie, które mogą być badane w zakresie temperatur od –40°C do +160°C. Najczęsciej, aby prowadzić pomiary, używa się komory klimatycznej, wyposażonej w układ chłodzący i źródło ciepła.  Czujniki pomiarowe są umieszczone na górze komory. Cały system pomiarowy jest szczelny, alby zapobieć wnikaniu wilgoci do wnętrza komory. Opcjonalnie, komora klimetyczna może zostać wyposażona w czujniki, pozwalające na ustawienie wilgotnosci i temperatury na żadanym poziomie. Możliwe jest również podłączenie żródła gazu i prowadzenie eksperymentu w wybranej atmosferze. Pomiar temperatury jest oparty o 4 termopary, które są zawieszone pomiędzy 2 próbkami. Takie rozwiązanie gwarantuje dobry profil temperaturowy. Zmiana długości próbki jest mierzona przez czujnik LVDT (trnasformatorowy czujnik przemieszczeń liniowych o układzie różnicowym z przesuwanym rdzeniem -  linear variable differential transformer). Ten czujnik ma znakomitą rozdzielczość 14 nm (14 nanometrów) – 10-9 m. Wszystkie 8 czujników LVDT jest podłączone do systemu gromadzenia danych. Zwykle próbki polimerowe mają 80-100mm. Przekrój próbek może mieścić się w zakresie 4 x 10 mm do 15 x 15 mm.

 

Zakres pomiarów liniowych:+/-1300um(+/-0,5%FS)
 +/-1600um(+/-2,0%FS)
 +/-1400(+/-1,0%FS)
 +/-1800(+/-10%FS)
Rozdzielczość:    1.25 µm
Czujnik:LVDT (differential transformer)
Automatyczne ustawienie zera:Tak
Nacisk na próbkę:Regulowany: 50 do 500 mN
Uchwyt próbki:Fused Silica
Rozmiar próbki:4 x 10 x 80 up to 100mm
Zakres temperatur roboczych:-40°C do +160°C 

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy dylatometru. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Główne zalety:

• Możliwość dodawania komentarzy tekstowych

• Zabezpieczenie danych w przypadku utraty zasilania

• Zabezpieczenie termopary przed uszkodzeniem

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównywanie do 32 krzywych

• Magazynowanie i eksport danych eksperymentalnych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Analiza wieloparametrowa (DSC TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja powiększania wykresu

• Wykres 1 i 2 pochodnej

• Programowalna zmiana i kontrola atmosfery

• Pakiet statystyczny

• Free scaling

 

Funkcje dylatometru:

• Wyznaczenie parametrów względnego/absolutnego kurczenie próbki lub krzywych rozszerzalności

• Pokazanie i obliczenie współczynników rozszerzalności cieplnej

• Możłiwośc półautomatycznej kontroli procesu

• Możliwość wprowadzania poprawek

Zestaw podstawowych akcesoriów:

• Urządzenia do przygotowania próbki 

• Różne rodzaje uchwytów do próbek (kształt/materiał)

• Suwmiarki do pomiarów on-line

• System dostarczający i mieszający gazy (do 4 gazów)

• Opcjonalna komora do prowadzenia eksperymentu w waruknach kontrolowanej wilgotności