Termiczny Analizator Różnicowy - DTA PT1600 – Analizator Termiczny

Wysokotemperaturowy Różnicowy Analizator Termiczny (DTA) - DTA PT1600

Differential Thermal Analysis

Różnicowa Analiza Termiczna (DTA) jest najpopularniejszą techniką badawczą w analizie termicznej, dostarczającą wielu informacji o próbce. Wysokotemperaturowy aparat LINSEIS DTA PT1600 został zaprojektowany, mieć znakomitą czułość pomiaru kalorymetrycznego, niską stałą czasową i bezkondensacyjne naczynie pomiarowe. Te zalety przekładają się na znakomitą rozdzielczość, stabilność linii podstawowej przez cały czas pracy urządzenia. Dzięki temu  jest nieodzownym narzędziem do badań w inżynierii materiałowej, R&D i kontroli jakości.

Wszystkie Różnicowe analizatory Termiczne (DTA) firmy LINSEIS wykorzystują najnowsze zdobycze technologii, łącząc najwyższą rozdzielczość z trwałością i łatwym użytkowaniem

Modułowa budowa  systemów DTA pozwala na użycie różnych pieców, z różnymi temperaturami roboczymi – od -150°C do 2400°C. Dobór optymalnej konfiguracji jest możliwy dzięki szerokiej ofercie różnych czujników i tygli. Próżniowe wykonanie umożliwia pomiar ilośćiowy entalpii i  Cp (ciepła właściwego), wyznaczonych w warunkach wyznaczonych w atmosferze wybranego gazu lub z zastosowaniem próżni (10-5 mbar). System może być wzbogacony o opcjonalny autosampler i połączony z detektorem masowym (MS) lub FTIR

 

Temperature range: -150°C do 500/700/1000°C
  RT - 1400/1500/1600/1650/1750/2000/2400°C
Czujniki: E/K/S/B/W
Typy czujników: DTA
Szybkość ogrzewania: 0.001 K/min ... 50 K/min
Szybkośc chłodzenia*: 0.001 K/min ... 50 K/min
Czujnik: heat flux
Modulacja temperatury:   Tak
Atmosfera:redukująca, utleniająca, obojętna (statyczna, dynamiczna)
Próżnia: 10-5mbar
Połączenie z PC: USB

*temperature dependent 

  Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy DTA i innych analizatorów termicznych. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

  Zalety aparatury badawczej

  • Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów
  • Kontrola prowadzonego eksperymentu
  • Porównanie do 32 krzywych
  • Odejmowanie krzywych
  • Analiza wieloparametrowa (DSC, TG, TMA, DIL, etc.)
  • Funkcja przybliżenia (Zoom function)
  • Wykresy 1. i 2. pochodnej funkcji
  • Wygładzanie krzywych
  • Zaawansowana analiza maksimum funkcji
  • Wielopunktowa kalibracja dla temperatury próbki
  • Wielopunktowa kalibracja dla zmian entalpii
  • Kalibracja Cp dla przepływu ciepła
  • Analiza i przesyłanie danych
  • Możliwość dodania komentarzy tekstowych
  • Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII
  • Wysyłanie danych do MS Excel
  • Procedury sterowania sygnałem w (Signal-steered measuring procedures)
  • Zoom in function
  • Funkcja „cofnij“

   Aparat  Linseis DTA PT 1600 działa na zasadzie pomiarów dynamicznych.

   Może on mierzyć endotermiczny lub egzotermiczny przepływ ciepła pomiędzy próbką badaną, a próbką referencyjną. Przepływ ciepła jest efektem zmian o charakterze fizycznym lub jako efekt reakcji chemicznej. Często aparaty DTA są używane do pomiaru weryfikacji czystości próbek lub stopów metali, ponieważ temperatura topnienia zależy od obecności różnych dodatków lub zanieczyszczeń w próbce.

    Zastosowania:

   • Weryfikacja czystości próbek

   • Wyznaczenie temperatury topnienia (punkt początkowy (offset) / punkt równowagi (offset))

   • Wyznaczenie efektu energetycznego reakcji wybuchowej

   • Badania stabilności materiałów wybuchowych


   • Zestaw podstawowych akcesoriów:

    • System automatyczny lub manualny dostarczający i mieszający gazy do wytwarzania atmosfery obojętnej, redukującej lub utleniajacej - Gas Control Boxes (z masowym kontrolerem przepływu (MFC))

    • Szeroka oferta tygli z wykonanych różnych materiałów (złoto, srebro, platyna, aluminium, stal nierdzewna (do zastosowania w warunkach wysokich ciśnień)

    • Standardowa prasa uszczelniająca tygle i specjalna prasa uszczelniania tygli w do prowadzenia pomiarów pod  wysokim ciśnieniem.

    • System do chłodzenia płynnym azotem (-150°C) 

    • System chłodzący intracooler, alternatywny do chłodzenia ciekłym azotem