Differential Thermal Analysis (DTA) >> LINSEIS.com

Measurement Setups for Differential Thermal Analysis (DTA)

Różnicowa Analiza Termiczna  (DTA) jest popularną technika analityczną, pozwalającą wykryć przemiany endo- i egzotermiczne i oznaczyć temperatury i entalpie przejść fazowych w ciałach stałych i cieczach, jako funkcję temperatury. Nasze aparaty są używane do charakteryzowania właściwości polimerów, substancji farmaceutycznych, składników żywności, produktów biologicznych, produktów organicznych i nieorganicznych, w zakresie oznaczania punktu zeszklenia, krystalizacji, topnienia i sublimacji.

 

Modułowy projekt systemów DSC and DTA pozwala na użycie różnych pieców, dając możliwości pomiarowe w zakresie od -150 do 2400°C, są dostępne rózne systemy pomiarowe DTA i różnego rodzaju tygle. Próżnioszczelna konstrukcja umożliwia pomiar w atmosferze czystego gazu i pod próżnią  do 10-5 mbar. Dodatkowo, aparatura może być połaczona z MS lub/i FTIR.

Differential Thermal Analysis instrument and application standards such as: ASTM C 351, D 3417, D 3418, D 3895, D 4565, E 793, E 794, DIN 51004, DIN 51007, ISO 10837 are met by our DTA (Differential Thermal Analyzer).