Skaningowy Kalorymetr Różnicowy - DSC PT1000

Skaningowy Kalorymetr Różnicowy (DSC) – wysoka jakość – najwyższa precyzja

Differential Scanning Calorimeter

LINSEIS DSC – PT1000 - Skaningowy Kalorymetr Różnicowy:

Aparat został zaprojektowany do szerokiego spectrum badań TM - DSC w zakresie temperatur (-180 do 600°C) do wielu zastosowań badawczych. Wyróżnia się wyjątkowo stabilną linią bazową i wysoka powtarzalnością wyników. Urządzenie pozwala na pracę w trybie manualnym I automatycznym. Projekt czujnika pomiarowego gwarantuje maksymalną odporność mechaniczną I chemiczną. Czujnik MR12, zawierający 120 termopar, zapewnia najwyższą rozdzielczość i wyjątkową czułość.

 

LINSEIS DSC – PT1000 HiRes - Skaningowy Kalorymetr Różnicowy:

Aparat badawczy TM - DSC z niedoścignionym czujnikiem  HR24, zawierającym 240 termopar and podwójnym układem detektorów, łączy zalety  kompensacji strumienia cieplnego (heat flux) I kompensacji mocy(power compensation) w jednym zintegrowanym czujniku. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższą rozdzielczość i czułość, wśród innych aparatów dostępnych na rynku, dając wyniki lepsze o rząd wielkości. Urządzenie pozwala na pełną automatyzację procesu badań dzięki 64-pozycyjnemu autosamplerowi, automatycznemu układowi podawania gazów i opcjonalnemu systemowi próżniowemu.. Szeroki zakres temperatur roboczych (-180 do 750°C) zapewnia możliwość zastosowań analitycznych nawet dla najbardziej wymagających metodyk i zastosowań.

LINSEIS DSC – PT1000 Wysokociśnieniowy Skaningowy Kalorymetr Różnicowy:

Głównymi zastosowaniami wysokociśnieniowego Skaningowego Kalorymetru Różnicowego (HP-DSC) są badania charakteryzujące właściwości polimerów, substancji bioaktywnych, składników żywności, produktów syntezy organicznej i nieorganicznej, poddanych działaniu wysokich ciśnień do 100 bar (nawet do 300 bar). Zakres temperatur roboczych to od  -125°C do 600°C. Aparat daje możliwość badania temperatury witryfikacji (temperaturę zeszklenia, glass transition - Tg), topnienia, krystalizacji, utwardzania oraz kinetyki procesów sieciowania, utleniania oraz pojemności cieplnej.

Contact

Model:DSC PT1000 DSC PT1000 HPDSC PT1000 HiRes
Zakres temperatur:-180°C do 600°C-125°C do 600°C-180°C do 750°C
Szybkość ogrzewania:0.01 K/min do 100 K/min 0.01 K/min do 100 K/min0.001 K/min do 300 K/min
Szybkość chłodzenia*: 0.01 K/min do 100 K/min  0.01 K/min do 100 K/min 0.001 K/min do 300 K/min
Czujnik: heat fluxheat flux & power compensationheat flux & power compensation
Próznia:-Tak ... 300 barTak (opcja)
Autosampler:42 miejsc-84 miejsca
Połączenie z PC:USBUSBUSB

*w zależności od temperatury 

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy DSC i innych analizatorów termicznych. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

Zalety aparatury badawczej

• Pomiar efektu cieplnego jako funkcji temperatury ( DSC)

  • Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

   • Kontrola prowadzonego eksperymentu

    • Porównanie do 32 krzywych

     • Odejmowanie krzywych

      • Analiza wieloparametrowa (DSC, TG, TMA, DIL, etc.)

       • Funkcja przybliżenia (Zoom function)

        • Wykresy 1. i 2. pochodnej funkcji

         • Wygładzanie krzywych

          • Zaawansowana analiza maksimum funkcji

           • Wielopunktowa kalibracja dla temperatury próbki

            • Wielopunktowa kalibracja dla zmian entalpii

             • Kalibracja Cp dla przepływu ciepła

              • Analiza i przesyłanie danych

               • Możliwość dodania komentarzy tekstowych

                • Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

                 • Wysyłanie danych do MS Excel

                  • Procedury sterowania sygnałem w (Signal-steered measuring procedures)

                   • Zoom in function

                    • Funkcja „cofnij“

                     Zestaw podstawowych akcesoriów:

                     • System automatyczny lub manualny dostarczający i mieszający gazy do wytwarzania atmosfery
                        obojętnej, redukującej lub utleniajacej - Gas Control Boxes (z masowym kontrolerem przepływu
                        (MFC))

                     • Szerokia oferta tygli z wykonanych różnych materiałów (złoto, srebro, platyna, aluminium, stal
                        nierdzewna (do zastosowania w warunkach wysokich ciśnień)

                     • Standardowa prasa uszczelniająca tygle i specjalna prasa uszczelniania tygli w do prowadzenia
                        pomiarów pod  wysokim ciśnieniem.

                     • System do chłodzenia płynnym azotem (-180°C) 

                     • System chłodzący intracooler, alternatywny do chłodzenia ciekłym azotem  

                     • Autosampler 64-pozycyjny 

                       

                      

                     Materiały

                     Polimery, związki organiczne, związki nieorganiczne

                      

                     Zastosowania przemysłowe

                     Przemysł samochodowy / lotniczy / aeronautyka, energetyka / energetyka cieplna, podstawowe badania naukowe, R&D, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny, elektroniczny

                      

                     Przemysł spożywczy

                     Trzy cukry (fruktoza, glukoza, sacharoza) mają różne temperatury topnienia. Wszystkie trzy temperatury topnienia mogą być precyzyjnie określone dzięki skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Oznaczenie temperatury topnienia często jest stosowane do identyfikacji nieznanych substancji. Nawet, jeżeli składniki mieszanin mają identyczne masy molowe, tak jak fruktoza i glukoza, mogą być zidentyfikowane dzięki DSC. 

                      

                     Tworzywa termoplastyczne

                     Politereftalan etylenu (PET) wykazuje endotermiczny, charakerystyczny punkt Tg (temp. zeszklenia) w temperaturze 76.9°C, który jest związany z tworzeniem półkrystalicznych struktur materiału. Relacja pomiędzy egzotermiczną zimną krystalizacją  (cold crystalization) w 131.0°C i endotermicznym maksimum pozwala mierzyć stopień krystalizacji materiałów. W przypadku PET zawartość formy krystalicznej jest bardzo mała, co skutkuje wysokim stopniem przeźroczystości tworzywa.

                      

                     Czas Indukcji Utleniania (OIT “Oxidative Induction Time”)

                     Wstępnie, próbka polietylenu (PE)  jest ogrzana do 200°C  w atmosferze argonu, z szybkością  ogrzewania =10K/min. Po  3 minutach, po osiągnięciu równowagi, atmosfera jest zmieniona z argonu na tlen. Po kolejnych 5 minutach rozpoczyna się egzotermiczny proces utleniania próbki.