Analizator gazów wylotowych - FTIR (EGA)

Analizator gazów wylotowych, wykorzystujący pomiar w podczerwieni FTIR

Spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR) jest techniką pozwalająca uzyskac widmo absorpcji, emisji, fotoprzewodnictwa lub rozpraszania ramanowskiego. Spektrometr FTIR równiczesnie zbiera dane w szerokim zakresie spektrum. To daje większe mozliwości, w porównaniu ze spektroskopią rozproszeniową, która mierzy intensywność sygnału w wąskim zakresie długości fali. 

Połączenie analizatora termicznego LINSEIS i  techniki FTIR daje szczególne możliwości w badaniu polimerów, stosowanych w przemysle chemicznym I farmaceutycznym. Sprzężenie tych dwóch technik badawczych to więcej niż każda z nich osobno. Dzięki połączeniu technik analitycznych i oprogramowania LINSEIS, można wykorzystać w pełni  możliwości, jakie daje analizator termiczny  z przystawką FTIR. Oprogramowanie pozwala na interpretację wyników dzięki analizie różnych bibliotek danych.

.

Możliwe połączenia technik badawczych:

Termowaga + spectrometr FTIR, zakres roboczy od -170°C do 1750°C

• Termowaga L81/I-FTIR + spektrometr FTIR

• Termowaga L81/II-FTIR Thermo balance + spektrometr FTIR 

• Równoczesny analizator termiczny STA PT 1600-FTIR + spektrometr FTIR

• Równoczesny analizator termiczny STA PT 1000-FTIR + spektrometr FTIR

Termowaga połączona ze spektrometrem NicoletTM FTIR. Sprzężenie aparatów przez ogrzewaną kapilarę.

Informacje dodatkowe

• Waga do zastosowań badawczych (różne modele) z  TG lub równoczesnym pomiarem TG/DSC lub
   TG/DTA.

• Spektrometr FTIR wysokiej precyzji  ThermoFisher NicoletTM (dostępne rózne modele).

• Zakres temperature roboczych od -170°C do + 1750°C. Trzy strefy ogrzewania- kapilara, płaszcz
   ochronny TG i komora pomiarowa spektrometru FTIR.

• Kontrola strumienia gazu w szerokim zakresie pomiarowym. Specjalny czujnik  JLF z długą drogą
   optyczną.

Opis

Zarówno LINSEIS, jak i ThermoFisher Nicolet są liderami w specjalistycznym segmencie pomiarów wielkości fizycznych . Współpraca gwarantuje wysoką jakośc i kompatybilność rozwiązań aparaturowych.

 

• Monitoroowany przepływ gazu między aparatami (temp. do maks. 250°C)

• Szybki czas odpowiedzi, dzięki połączeniu aparatów

• Detektor FTIR wysokiej czułości i pracujący na różnych długosicach fali.

 

Aparat znajdzie swoje zastosowanie w takich obszarach jak:  odgazowanie próbek materiałów palnych (np. farb). Oznaczenie zawartości dodatków. Badanie procesów absorpcji i desorpcji. Analiza gumy i tworzyw.

Zakres pomiarowy dł. fali:  7500 cm-1 … 370 cm-1
Rozdzielczość: 1 cm-1
Ogrzewanie: Linia przepływu gazu
Linia przepływu gazu: PTFE (wymienna)
Mozliwość podłączenia:DIL, TMA, STA, TGA, DTA, DSC

Wprowadzenie i zastosowanie

Cement jest nieorganicznym, niemetalicznym mateirałem. Po dodaniu wody twardnieje i pozostaje twardy, również mimo działania wody. Cement portlandzki zawiera wapienie, glinę lub/i piasek. Dodatek gipsu, anhydrytu itd. Na istotny wpływ na prędkośc więzania cementu. Zanieczyszczenia  w cemencie mają negatywny wpływ na jego jakość.

Analityka z użyciem termograwimetru i FTIR

Dodatki mogą być analizowane zarówno jakościowo, jak i ilośćiowo. Pierwszy etap pokazuje wydzielenie się wody z półhydratu CaSO4, przechodzącego w formę bezwodną. Wydzielona woda jest oznaczona przez spektrometr FTIR. Pomiędzy 600°C i 750°C, rozkład węglanów powoduje wydzielenie CO2. Dodatkowy sygnał na wykresie wskazuje na rozpad MgCO3, również z wydzieleniem CO2.

Wprowadzenie i zastosowanie

Cement jest nieorganicznym, niemetalicznym mateirałem. Po dodaniu wody twardnieje i pozostaje twardy, również mimo działania wody. Cement portlandzki zawiera wapienie, glinę lub/i piasek. Dodatek gipsu, anhydrytu itd. Na istotny wpływ na prędkośc więzania cementu. Zanieczyszczeniai w cemencie mają negatywny wpływ na jego jakość.

Analityka z użyciem termograwimetru i FTIR

Dodatki mogą być analizowane zarówno jakościowo, jak i ilośćiowo. Pierwszy etap pokazuje wydzielenie się wody z półhydratu CaSO4, przechodzącego w formę bezwodną. Wydzielona woda jest oznaczona przez spektrometr FTIR. Pomiędzy 600°C i 750°C, rozkład węglanów powoduje wydzielenie CO2. Dodatkowy sygnał na wykresie wskazuje na rozpad MgCO3, również z wydzieleniem CO2.